Získajte 40 € za podanie žiadosti o PRESTO Úver – Prevedenie úverov!**

Nechajte nám kontakt, my sa vám ozveme a všetko zariadime.

Vďaka odmene za riadne splácanie si úrokovú sadzbu 7,9 % p. a. znížite na sadzbu zodpovedajúcu 2,6 % p. a. a ušetríte.

Pri splnení podmienok získate odmenu za riadne splácanie vo výške 15 %, 20 %, 25 % alebo až 40 % z výšky úveru (nezahŕňa poplatok za poskytnutie úveru a poistenie schopnosti splácať úver). Zistite, koľko môžete získať späť a aký výhodný je PRESTO Úver tu.


 

Výhodná úroková sadzba.
 
Vyriešte z pohodlia domova.    Bez zbytočného papierovania
Ušetrite, plaťte menej, získajte viac

 


Akú výšku odmeny môžete získať?

Výška úveru Odmena po riadne zaplatených splátkach
60 až 71 mesiacov
72 až 83 mesiacov 84 až 96 mesiacov
od 650 EUR

15 %
z výšky úveru
20 %
z výšky úveru
25 % až 40 %
z výšky úveru
* výska odmeny závisí od rizikovosti klienta

 

 

Získať odmenu za riadne splácenie je jednoduché!

  • dohodnite si úver už od 650 € s dobou splatnosti 60 až 96 mesiacov,
  • preveďte si pokojne len jeden úver, kreditnú kartu alebo kontokorent,
  • úver si môžete dohodnúť nad refinancovanú sumu a získať tak maximálnu odmenu,
  • splácajte úver riadne a načas,
  • nezrealizujte predčasné splatenie časti alebo celého úveru.

Informácie o PRESTO Úvere - Prevedenie úverov (PDF)

Spočítajte to svojím úverom a preveďte si ich k nám.


Odmena za riadne splácanie úveru sa vzťahuje len na PRESTO Úver – Prevedenie úverov pre akúkoľvek výšku úveru, a to i bez uzavretia poistenia schopnosti splácať, s dobou splatnosti 60 mesiacov a viac, a to v prípade, ak klient nevykoná predčasné splatenie úveru alebo jeho časti.

RPMN 14,10 % je pri nedodržaní podmienok riadneho splácania a ďalších nasledujúcich parametroch úveru:
Reprezentatívny príklad: chcem si požičať 8 000 €. Celková výška úveru vrátane poplatku 1 344 € za poistenie schopnosti splácať úver na celú dobu jeho splácania je 9 344 €, s dobou splácania 7 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 7,90 % p. a.* Výška mesačnej splátky s poistením úveru je 145,17 €, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,58 €, ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 14,10 % a celková suma, ktorú splatíte 84 splátkami, je 12 322,45 €. Celková zaplatená suma je 10 322,45 €, po započítaní odmeny po riadnom splatení 2 000 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 2,5 % p. a. a RPMN 9,36 %.

Výška odmeny pri riadnom splácaní úveru sa vzťahuje iba na prevedenie aktuálnych záväzkov do jedného výhodného PRESTO Úveru (PRESTO Úver – Prevedenie úverov) s dobou splatnosti 60 – 96 mesiacov, a to v prípade, ak klient nevykoná predčasné splatenie úveru alebo jeho časti.

*Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu a bude využívať konto v UniCredit Bank, úroková sadzba je po započítaní odmeny za riadne splácanie len 2,6 % p. a. pre každého pri splatnosti 84 mesiacov.

Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Prípadné uzatvorenie zmluvy je viazané na získanie potrebných interných schválení a na podpísanie príslušnej dokumentácie.

**Bonus vo výške 40 € bude klientovi vyplatený v prípade podania žiadosti o PRESTO Úver – Prevedenie úverov a založenia nového konta v UniCredit Bank. Podaním žiadosti o PRESTO Úver – Prevedenie úverov sa rozumie dokončená žiadosť,  pri ktorej došlo k overeniu existencie úverového produktu, ktorý má byť prevedený, a zároveň nedošlo k zamietnutiu na základe výsledku nahliadnutia do registrov umožňujúcich posúdenie schopnosti žiadateľa splácať úver. Získanie bonusu nie je podmienené podpisom úverovej zmluvy. Viac informácií na www.unicreditbank.sk.

Spinning wheel animation

Loading