Môj odkaz klientom

Som skutočne hrdý na to, že som bol menovaný novým generálnym riaditeľom skupiny UniCredit, a považujem za svoju osobnú povinnosť plniť partnerskú rolu, ktorú od svojej banky očakávate. 

Do tohto odvetvia som vstúpil, keď som mal 25 rokov a za tú dobu som mal príležitosť ho poznať z mnohých strán, a to priamo osobne, ako aj očami mnohých lídrov.

Prijal som túto pozíciu, pretože som presvedčený, že banky zohrávajú ústrednú úlohu v akejkoľvek fungujúcej spoločnosti. Som toho názoru, že spoločným poslaním každého z nás nie je len prinášať špičkové finančné produkty, alebo „vylepšovať Vašu skúsenosť“. Sme tu na to, aby sme Vám umožnili dosahovať ciele, prosperovať a žiť podľa Vašich predstáv. Mojím úmyslom je vložiť všetku svoju energiu do toho, aby sa táto predstava stala skutočnosťou.

Chcel by som, aby sme pre Vás, našich klientov, robili viac. Chcem, aby sme posilnili naše partnerstvo založené na dôvere, transparentnosti a vzájomnom rešpekte. Chceme byť pre Vás finančným partnerom prvej voľby.

Mojím záväzkom je zjednodušovať procesy, zdokonaľovať technológie a digitalizáciu tak, aby naši zamestnanci mohli lepšie vychádzať v ústrety Vašim potrebám. Robíme všetko pre to, aby ste boli vždy v centre diania.

Chcel by som Vás požiadať, aby ste boli súčasťou týchto zmien. Nie všetky z nich budú jednoduché, niektoré si vyžadujú čas. Ale môžete si byť istý, že urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby potrebná transformácia prebehla čo najrýchlejšie.  

Kľúčovou súčasťou plnenia týchto záväzkov je nielen lepšie pochopenie toho, čo robíme dobre, ale predovšetkým pochopenie toho, v čom sa môžeme ešte viac zlepšiť, aby sme boli schopní naplniť Vaše očakávania. Je ťažké zlepšovať  veci, o ktorých nevieme, a preto budeme úprimne radi za Vašu spätnú väzbu, ktorá je pre nás veľmi dôležitá.   

Ďakujem Vám za Vašu dôveru a trpezlivosť, ktorú ste do nás vložili v posledných rokoch. Budem sa snažiť, aby ste mali vždy pocit, že ste svoju dôveru zverili do správnych rúk, a aby ste za svoju lojalitu získali vždy tú najlepšiu hodnotu.

 

Andrea

 

CEO

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo