UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PO, vložka číslo: 2310/B
Telefón: +421 2 4950 1111 (centrála)
0800 14 00 14 / *1111 (klientske centrum)
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Kód banky: 1111
IČO:  47 251 336
IČ DPH: SK7020000427
DIČ: 4020423671

Zavolajte nám! 0800 14 00 14 / *1111
Odporúčané časy vašich telefonátov Nejlepší časy pro volání
Spojte se s nami! Online chat
Napíšte nám!
Kontaktný formulár
Emergency linka pre blokáciu kariet1 +421 2 68 28 57 77, resp. faxom na čísle +421 2 62 41 28 55 (First Data Slovakia, a.s.)
Číslo pre volanie zo zahraničia +421 44 547 6870

 

1 V čase mimo dostupnosti klientskeho centra Unitel (22:00 – 7:00 hod)

 

Spinning wheel animation

Loading