Jednorazové investovanie  s 1 % navyše 2020 od UniCredit Bank

Nemáte žiadne aktuálne investície v UniCredit Bank? Uvažujete nad spôsobom,  ako zhodnotiť svoje  finančné prostriedky? Zainvestujte jednorazovo do podielových fondov Amundi v menovej triede EUR * a my vám teraz garantujeme odmenu 1 % z hodnoty podielových listov kúpených v rámci jednorazovej investície.

 

Hlavné parametre:

  • jednorazová investícia do podielových fondov spoločnosti Amundi  v menovej triede EUR*,
  • možnosť získania atraktívneho výnosu,
  • jednoduché riešenie dostupné pre každého,
  • flexibilita investovaných prostriedkov dostupných obvykle do 5 dní,
  • ponuka niekoľkých desiatok fondov v menových triedach EUR, ktoré investujú do rôznych tried  aktív (akcie, dlhopisy, realitné fondy a ďalšie investície).

 

Ako získate 1 % navyše?

Ak ešte nemáte založený žiadny majetkový účet alebo nemáte na majetkovom účte vedenom v UniCredit Bank k 31. 12. 2019 evidované žiadne cenné papiere, založte si  v čase trvania kampane od 6. januára do 31. marca 2020 minimálne jednu Jednorazovú investíciu a my Vám po splnení podmienok kampane priznáme odmenu vo výške 1 % z hodnoty podielových listov evidovaných na majetkovom účte v UniCredit Bank  ku dňu 31. 3. 2020. Výnimku tvoria klienti banky, ktorí investovali do produktu NEXT ENERGY I, a/alebo NEXT ENERGY II, a ktorí majú v Banke evidovaný majetkový účet cenných papierov, na ktorom majú k 31.12.2019 evidované cenné papiere - títo klienti môžu využiť kampaň až do výšky počiatočného jednorazovo zaplateného poistného v rámci produktu NEXT ENERGY.

Odmenu vám vyplatíme najneskôr do 31. 5. 2021 na peňažný účet naviazaný na Jednorazovú investíciu. Potrebné je, aby investícia trvala i v čase jej výplaty.  **

 

Podmienky kampane od 6.1.2020 do 31.3.2020

Dodatok č.1 k podmienkam kampane od 6.1.2020 do 31.3.2020

 

Podmienky kampane do 31.12.2019 TU

Dodatok č.1 k podmienkam kampane do 31.12.2019 TU

 

 

Investiční akademie

Chcete sa dozvedieť viac o investovaní? Máme pre vás informácie, ktoré zodpovedia vaše otázky a poradia, prečo investovať a ako začať. Viac informácií TU.

* Nedá sa investovať do podielových fondov, ktoré sú zaradené medzi Krátkodobé podfondy podľa Cenníka podfondov Amundi Funds, Amundi Fund Solutions, Amundi S. F., First Eagle Amundi a CPR INVEST. Nedá sa tiež investovať do fondu Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 01/2025. Fondy v ostatných menových triedach sú z kampane vylúčené. Investícia tiež nesmie byť dojednaná v kombinácii s programom DUET PLUS a musí byť bez zľavy.

** Za založenie Jednorazovej investície počas Doby trvania Kampane bude Kampaňovému klientovi vyplatená Odmena. Odmena bude priznaná Kampaňovému klientovi vo výške 1 % z hodnoty podielových listov získaných v rámci Jednorazovej investície evidovaných na príslušnom majetkovom účte Kampaňového klienta vedenom Bankou ku dňu 31. marca 2020. V prípade, ak Kampaňový klient dojedná počas Doby trvania viac Jednorazových investícií, bude mu Odmena poskytnutá z výslednej hodnoty všetkých týchto jednorazových investícií k dátumu 31. 3. 2020, a hodnota investícií k dátumu 31. 3. 2020 bude ďalej upravená, pričom sa zohľadnia prípadné pokyny na predaj, prevod alebo výmenu podielových listov realizovaná v období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021. Klientom, ktorí majú zriadený produkt NEXT ENERGY a zároveň majú cenné papiere evidované na majetkovom účte vedenom Bankou k 31.12.2019, sa pre potreby výpočtu hodnoty odmeny budú počítať len nové jednorazové investície dojednané podľa podmienok tejto kampane pri súčasnom zohľadnení výšky zaplateného poistného pri zriadení produktu NEXT ENERGY.

Odmena bude Kampaňovému klientovi vyplatená na peňažný účet naviazaný na Jednorazovú investíciu, na ktorú sa Odmena vzťahuje, najneskôr do 31. mája 2021, ak budú splnené všetky podmienky na pripísanie Odmeny

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo