Jednorazové investovanie  s 1 % navyše od UniCredit Bank

Nemáte žiadne aktuálne investície v UniCredit Bank? Uvažujete nad spôsobom,  ako zhodnotiť svoje  finančné prostriedky? Zainvestujte jednorazovo do podielových fondov Amundi v menovej triede EUR * a my vám teraz garantujeme odmenu 1 % z hodnoty podielových listov kúpených v rámci jednorazovej investície.

 

Hlavné parametre:

  • jednorazová investícia do podielových fondov spoločnosti Amundi  v menovej triede EUR*,
  • možnosť získania atraktívneho výnosu,
  • jednoduché riešenie dostupné pre každého,
  • flexibilita investovaných prostriedkov dostupných obvykle do 5 dní,
  • ponuka niekoľkých desiatok fondov v menových triedach EUR, ktoré investujú do rôznych tried  aktív (akcie, dlhopisy, realitné fondy a ďalšie investície).

 

Ako získate 1 % navyše?

Ak ešte nemáte založený žiadny majetkový účet alebo nemáte na majetkovom účte vedenom v UniCredit Bank k 31. 10. 2019 evidované žiadne cenné papiere, založte si  v čase trvania kampane od 1. novembra do 31. decembra 2019 minimálne jednu Jednorazovú investíciu a my Vám po splnení podmienok kampane priznáme odmenu vo výške 1 % z hodnoty podielových listov evidovaných na majetkovom účte v UniCredit Bank  ku dňu 31. 12. 2019. Odmenu vám vyplatíme najneskôr do 28. 2. 2021 na peňažný účet naviazaný na Jednorazovú investíciu. Potrebné je, aby investícia trvala i v čase jej výplaty. **

 

Investiční akademie

Chcete sa dozvedieť viac o investovaní? Máme pre vás informácie, ktoré zodpovedia vaše otázky a poradia, prečo investovať a ako začať. Viac informácií TU.

* Nedá sa investovať do podielových fondov, ktoré sú zaradené medzi Krátkodobé podfondy podľa Cenníka podfondov Amundi Funds, Amundi Fund Solutions, Amundi S. F., First Eagle Amundi a CPR INVEST. Fondy v ostatných menových triedach sú z kampane vylúčené. Investícia tiež nesmie byť dojednaná v kombinácii s programom DUET PLUS a musí byť bez zľavy.

** Za založenie Jednorazovej investície počas Doby trvania Kampane bude Kampaňovému klientovi vyplatená Odmena. Odmena bude priznaná Kampaňovému klientovi vo výške 1 % z hodnoty podielových listov získaných v rámci Jednorazovej investície evidovaných na príslušnom majetkovom účte Kampaňového klienta vedenom Bankou ku dňu 31. decembru 2019. V prípade, ak Kampaňový klient dojedná počas Doby trvania viac Jednorazových investícií, bude mu Odmena poskytnutá z výslednej hodnoty všetkých týchto jednorazových investícií k dátumu 31. 12. 2019, a hodnota investícií k dátumu 31. 12. 2019 bude ďalej upravená, pričom sa zohľadnia prípadné pokyny na predaj, prevod alebo výmenu podielových listov realizovaná v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Odmena bude Kampaňovému klientovi vyplatená na peňažný účet naviazaný na Jednorazovú investíciu, na ktorú sa Odmena vzťahuje, najneskôr do 28. februára 2021, ak budú splnené všetky podmienky na pripísanie Odmeny.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo