Banka pre podnikateľov

Sme bankou, ktorá je pre vás partnerom v podnikaní. Chceme vám pomáhať rásť.

Kontaktujte ma

Zlatá minca

PRESTO Business úver s 0,00 % úrokom prvé 4 mesiace pri riadnom splácaní*

Rozbehnite svoje podnikanie naplno. Získajte od nás splátkový úver až do 40 000 € s 0,00 % úrokovou sadzbou prvé 4 mesiace pri riadnom splácaní.

 • úver pre fyzické osoby podnikateľov
 • úver pre spoločnosti s ručením obmedzeným
 • limit až 40 000 eur
 • postačuje jedno daňové priznanie
 • bez dokladovania účelu

* Banka vráti klientovi časť úrokov vo výške, v ktorej mu budú účtované za dobu 4 mesiace odo dňa čerpania úveru, ak klient do dňa vrátenia úrokov nebude v omeškaní so žiadnou splátkou úveru ani s inými svojimi peňažnými záväzkami voči Banke a ani nevykoná predčasnú platbu istiny. Vrátenie časti zaplatených úrokov sa zrealizuje nasledujúci mesiac po uplynutí 4 mesiacov odo dňa čerpania úveru na určený účet.

Táto ponuka platí pre BUSINESS úver a nevzťahuje sa na spotrebiteľov. Ponuka je platná do 30. 6. 2019.

Toto oznámenie nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Poskytnutie úveru je viazané na podpísanie príslušnej zmluvnej dokumentácie.

Úver bez prekážok pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov, ktorí potrebujú rýchlo pomocnú ruku

 • úver pre fyzické osoby podnikateľov
 • úver pre spoločnosti s ručením obmedzeným
 • aj bez podnikateľskej histórie
 • limit 1 200 - 10 000 eur
 • limit je možné rozdeliť medzi kontokorent a splátkový úver
 • bez dokladovania daňového priznania
 • bez dokladovania účelu
 • bez zabezpečenia pre fyzické osoby podnikateľov

Účet pre všetkých podnikateľov, ktorí chcú mať účet bez dodatočných podmienok.

Čo všetko s naším účtom U konto Business získate v rámci mesačného poplatku*:

 • Vedenie bežného účtu
 • Elektronicky zadané odchádzajúce a prichádzajúce SEPA platby do objemu 100 000 € za mesiac v rámci účtu
 • Výbery hotovosti zo všetkých bankomatov po celom svete
 • 10 vkladov na účet v hotovosti na obchodnom mieste
 • 4 ďalšie účty v cudzej mene
 • 3 platobné karty podľa vášho výberu (MasterCard Business / VISA Classic)

 

* Produkty a služby nad rámec konta sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka.

Uvedené produkty a služby sú poskytované podnikateľom a malým firmám s ročným obratom do 400 tis. eur.

Spinning wheel animation

Loading