2 % navyše k výplate?

To beriem!

Spočítajte si

svoju vyššiu výplatu

remove

EUR

add

EUR

EUR

Exkluzívna ponuka pre vás.

Založte si účet, posielajte si k nám výplatu a my vám ju každý mesiac navýšime o 2 %.

 

 

 

Ako získate odmenu 2 %?

Je to jednoduché a transparentné, stačia na to iba dva kroky.

 1. Založte si bežný účet v UniCredit Bank.
  • PROMO kód (IČO zamestnávateľa)
 2. Dajte zamestnávateľovi pokyn, aby vám na nový účet posielal mzdu.

Nič viac nie je potrebné. Všetko ostatné zariadime tak, aby vám každý mesiac prišli na účet navyše 2 % z vašej čistej mzdy.
Za rok tak môžete získať až 400 EUR. Naložte s nimi podľa svojich predstáv, napríklad ich použite na svoje koníčky, sporenie pre deti či krátku dovolenku.

 

Podmienky kampane leto (PDF)

Elektronický voucher (PDF)

Kde a ako si môžete založiť svoj nový účet.

1.

Pohodlne online


Online z pohodlia domova – rýchlo a jednoducho. Optimálnym spôsobom založenia online je použitie prehliadača Google Chrome.

ZALOŽIŤ ONLINE

2.

V pobočke


V pobočke UniCredit Bank − stačí len povedať, kde pracujete.
Pozrite sa, ako ďaleko to máte do pobočky.

PREHĽAD POBOČIEK UNICREDIT BANK

1.

Pohodlne online


Online z pohodlia domova – rýchlo a jednoducho. Optimálnym spôsobom založenia online je použitie prehliadača Google Chrome.

ZALOŽIŤ ONLINE

2.

V pobočke


V pobočke UniCredit Bank − stačí len povedať, kde pracujete.
Pozrite sa, ako ďaleko to máte do pobočky.

PREHĽAD POBOČIEK UNICREDIT BANK

3.

U bankára


U bankára, ktorý navštívi vašu spoločnosť, a to bez akéhokoľvek papierovania. Dohodnite si s ním priamo termín.

Dohodnúť schôdzku

1.

Pohodlne online


Online z pohodlia domova – rýchlo a jednoducho. Optimálnym spôsobom založenia online je použitie prehliadača Google Chrome.

ZALOŽIŤ ONLINE

2.

V pobočke


V pobočke UniCredit Bank − stačí len povedať, kde pracujete.
Pozrite sa, ako ďaleko to máte do pobočky.

PREHĽAD POBOČIEK UNICREDIT BANK

3.

U bankára


U bankára, ktorý navštívi vašu spoločnosť, a to bez akéhokoľvek papierovania. Dohodnite si s ním priamo termín.

Dohodnúť schôdzku

4.


 • Vedenie účtu zadarmo − stačí, ak súčet prichádzajúcich bezhotovostných platieb na účet bude minimálne 400 eur mesačne.
 • Neobmedzené výbery hotovosti zo všetkých bankomatov UniCredit Bank v SR a skupiny UniCredit v zahraničí zadarmo. 
 • Všetky domáce online platby autorizované cez aplikáciu Smart Banking zadarmo.
 • Zľavový program U-šetrite − zľavy a odmeny za nákupy u viac ako 100 obchodníkov po celej SR. Bez kupónu alebo vernostných kariet, priamo na vašej platobnej karte UniCredit Bank.

 

Viac informácií

Bežný účet s odmenou: mesačnú odmenu 2 % zo mzdy po dobu trvania až 12 mesiacov, v maximálnej celkovej sume 400 EUR, získa klient po pripísaní mzdy na účet v UniCredit Bank do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Podmienkou je účet vedený v UniCredit Bank a pravidelné zasielanie mzdy na tento účet. Mesačný poplatok za vedenie U konta je 0 EUR, pokiaľ je na tento účet zasielaná mzda v minimálnej výške 400 EUR.

Informácie k výberom hotovosti z bankomatov – banka transakcie nespoplatňuje, avšak prevádzkovatelia bankomatov môžu účtovať svoje vlastné poplatky. O prípadnom poplatku ste informovaní na obrazovke bankomatu a máte možnosť transakciu odmietnuť.

Využite mimoriadnu ponuku a získajte výhodné rizikové životné poistenie a investičné životné poistenie od poisťovne Allianz a program pravidelného investovania U Invest Plus od Amundi. Ako odmenu vám vrátime späť prvé mesačné zaplatené poistné alebo prvú dohodnutú mesačnú pravidelnú investíciu.

 

Allianz ŠŤASTNÝ ŽIVOT vám umožňuje jednou zmluvou poistiť všetko potrebné. Zostavte si poistenie podľa svojich potrieb a vyberte si z nasledujúcich typov pripoistenia.

 

Zabezpečte seba a svojich blízkych v prípade:

 • Smrti
 • Invalidity
 • Trvalých následkov
 • Závažného ochorenia
 • Pracovnej neschopnosti
 • Hospitalizácie
 • Menej závažných úrazov

 

Investičné životné poistenie AMUNDI LIFE vám ponúka kombináciu poistenia a pravidelného investovania do fondov.

 

HLAVNÉ PARAMETE PROGRAMU AMUNDI LIFE:

 • Poistenie je spojené s investovaním do fondov.
 • Počas platenia poistného je očakávaná suma investície* chránená pred nepriaznivými situáciami v živote človeka, akými sú smrť alebo invalidita: 
  • v prípade úmrtia klienta počas platenia poistného vyplatí poisťovňa oprávneným osobám minimálne očakávanú sumu investície za celú dobu poistenia,
  • v prípade invalidity klienta poisťovňa pravidelne investuje namiesto klienta.
 • Poistné plnenie je vyplatené osobe, ktorú určí klient v poistnej zmluve; rýchly prístup k finančným prostriedkom bez dedičského konania.
 • Unikátne podkladové aktíva fondov spoločnosti AMUNDI s definovanou investičnou stratégiou, aktívnou a dynamickou správou rýchlo reagujúcou na meniaci sa trh a ekonomické signály.
 • Vhodný pre klientov s rôznym rizikovým profilom (konzervatívny, vyvážený, rastový).
 • Možnosť vloženia mimoriadneho poistného.
 • Možnosť výberu časti finančných prostriedkov aj v priebehu poistenia.
 • Zľava za počet poistení a objem poistného.
 • Úroveň poistného krytia si klient môže vybrať z dvoch prednastavených balíkov:

 

Základný balík alebo Úrazový balík.

Viac informácií nájdete na: Životné poistenie (unicreditbank.sk)

 

 

Pravidelné investovanie U Invest Plus

Pravidelné investovanie malých súm do budúcnosti, a to už od 20 EUR mesačne.

 • Možnosť získania atraktívneho výnosu.
 • Investované prostriedky máte kedykoľvek k dispozícii, investovanie môžete prerušiť, vybrať sumu, ktorú práve potrebujete, alebo investíciu znovu obnoviť – to všetko úplne bez poplatku.
 • Pravidelné investovanie máte možnosť kedykoľvek zmeniť, a to napríklad výšku pravidelnej investície alebo deň, v ktorom chcete pravidelne investovať.
 • Pravidelnosť a dlhodobosť investície znižujú riziká vyplývajúce z kolísania trhov.

 

Viac informácií nájdete na: Pravidelné investície (unicreditbank.sk)

Životné poistenie: odmena v podobe vrátenia mesačného poistného sa vzťahuje na rizikové životné poistenie a pravidelne platené investičné životné poistenie od poisťovne Allianz bez započítania mimoriadneho vkladu.

Zmluva musí byť aktívna (klient prijatý do poistenia) a zaplatené prvé poistné. Podmienkou je tiež účet vedený v UniCredit Bank. Odmena bude vyplatená do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po zaplatení prvého poistného.

 

Pravidelné investície: odmena v podobe vrátenia prvej mesačnej investície sa vzťahuje na program pravidelného investovania U Invest  Plus, ktorý nebol upravený o zľavu, má jednorazovo zaplatený vstupný poplatok a mesačnú frekvenciu investovania. Podmienkou na vyplatenie odmeny je trvanie investície aj v čase výplaty odmeny a vedenie účtu v UniCredit Bank. Odmena bude vyplatená do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po zaplatení prvej mesačnej pravidelnej investície na peňažný účet viazaný k pravidelnej investícii, ku ktorej sa odmena vzťahuje. • Odmena sa nevzťahuje na pravidelné investície s pravidelne plateným vstupným poplatkom ani na program pravidelného investovania RYTMUS Select. • S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu. Investičné možnosti uvedené v tomto dokumente nezohľadňujú individuálnu situáciu klienta a nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu. •

 

Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy.

Ponuka platí od 1. 7. do 30. 9. 2021.

UniCredit Logo