NAŠA STRATÉGIA
UniCredit Unlocked

Môj odkaz klientom

Vážená klientka, vážený klient,

včera som oznámil strategický plán skupiny UniCredit na nasledujúce tri roky nazvaný UniCredit Unlocked, v ktorom som predstavil budúce plány našej banky. Pretvárame UniCredit a som úprimne hrdý na rýchlosť zmien a na všetko, čo sa nám na tejto ceste podarilo doteraz dosiahnuť.

Vyjadril som svoje presvedčenie, že UniCredit má všetky predpoklady, aby bola bankou pre budúcnosť Európy, a to nielen vďaka našej sile, ale najmä vďaka vám, našim klientom, ktorým poskytujeme naše služby.

V našom pláne kladieme dôraz na najlepšiu klientsku skúsenosť, inovatívne produkty, špičkové služby a poradenstvo.

Investujeme do rozvoja zamestnancov, aby náš tím, ktorý vás pozná najlepšie, s vami mohol tráviť viac času, načúval vašim potrebám a poskytoval kvalitné služby.

Pokračujeme aj v redukcii zbytočnej byrokracie, čo uľahčí využívanie každodenných bankových služieb.

Naši ľudia budú mať rozšírené možnosti robiť rýchle a efektívne rozhodnutia. Podporujeme ich, aby vám zabezpečili klientsky servis nad rámec toho, čo sa od nich bežne očakáva. Poskytneme im také možnosti, aby mohli naplniť vaše plány, ciele a ambície.

Zásadnou otázkou je pre nás stanoviť nový cieľ: rozvoj komunít a spoločnosti. To sa týka každého z vás. Pomáhame vám dosiahnuť vaše ciele a rozvinúť váš potenciál.

Kľúčovou súčasťou pre splnenie podstatnej časti tohto cieľa bude digitálna transformácia. Zdokonalením našich technológií zlepšíme vašu každodennú interakciu s bankou, ktorá bude jednoduchšia, bezpečnejšia a efektívnejšia. 

Je pre nás stále viac dôležité, akým spôsobom podnikáme a čo vy od svojej banky očakávate. Vždy som veril, že udržateľnosť nie je doplnok, ale základný spôsob fungovania našej banky.

Preto sa stále viac zameriavame na prijímanie konkrétnych opatrení v oblasti udržateľnosti. Zmienim dva príklady: od roku 2008 sme znížili emisie skleníkových plynov o 60 % a včera som oznámil záväzok, že v priebehu nasledujúcich troch rokov vynaložíme 100 miliónov eur na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a zabezpečíme rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu.

Dúfam, že okrem skvelých služieb klientom je to jedna z vecí, ktorú chcete vo svojej banke vidieť. Ja osobne si to prajem vidieť v celej Európe. 

Naša banka existuje vďaka vám, naši klientom. Ste stredobodom všetkých našich rozhodnutí a záväzkov, ktoré prijímame. Rád by som vás požiadal, aby ste nám poskytovali spätnú väzbu všade tam, kde sa môžeme ďalej zlepšovať. Ubezpečujem vás, že robíme všetko pre to, aby sme boli bankou vašej budúcnosti.  

Ďakujem vám za dôveru a trpezlivosť, ktorú ste v uplynulých rokoch vložili do UniCredit. Teším sa na všetko, čo našu banku a nás všetkých čaká.

 

Andrea

Založit si U-konto online

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo