Keď my spolupracujeme, výhody máte Vy.

UniCredit Bank a Váš zamestnávateľ Vám prinášajú jedinečnú ponuku.

 

U konto

Ikona 1  s finančnou odmenou 20 EUR

 

Ikona 1  posielajte si k nám aspoň 400 EUR  mesačne a máte výhody U konta zdarma. Osoby do 26 rokov majú U konto zdarma vždy

 

Odmena 20 Eur

A teraz navyše U konto s bonusom na nákup

Preneste si účet do UniCredit Bank, plaťte v Kauflande kartou a získajte až 50 € na ďalší nákup. Doprajte si, čo máte radi.

Ponuka platí od 2. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Viac info o kampani nájdete TU

 


PRESTO Úver

  • S mimoriadne výhodnou úrokovou sadzbou len 3,89% naozaj pre každého v prípade riadneho splácania.
  • Prevedenie úverov, Nové peniaze, Na lepší domov.
Výhody PRESTO Úveru

PRESTO Úver – Predschvalená výška úveru

  • S mimoriadne výhodnou úrokovou sadzbou len 3,89% naozaj pre každého v prípade riadneho splácania.
  • Predschválená výška úveru až do 6 000 EUR

 

Čistý mesačný príjem Predschválený limit
Min. Max.
480 EUR 639,99 EUR 2 000 EUR
640 EUR 1 199 EUR 3 200 EUR
1 200 EUR   6 000 EUR
Výhody predschválenej PRESTO Úveru

 

U konto

Ikona 1  s finančnou odmenou 20 EUR

 

Ikona 1  posielajte si k nám aspoň 400 EUR  mesačne a máte výhody U konta zdarma. Osoby do 26 rokov majú U konto zdarma vždy

 

 /content/dam/cee2020-pws-sk/eye-catchers/UCB_U_KONTO_KAUFLAND.png/

A teraz navyše U konto s bonusom na nákup

Preneste si účet do UniCredit Bank, plaťte v Kauflande kartou a získajte až 50 € na ďalší nákup. Doprajte si, čo máte radi.

Ponuka platí od 2. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Viac info o kampani nájdete TU

 

Výhody U konta

Odmena 20 Eur

 

Pre začiatok od nás dostávate až 2 mesiace bezplatného vedenia účtu

V nasledujúcich mesiacoch budete viesť U konto zdarma, pokiaľ si budete na účet v rámci U konta posielať pravidelne príjem v minimalnej výške 400 EUR mesačne.

 

Podmienky kampane - verzia pre tlač

 

Prejsť k nám je jednoduché
V prípade vášho záujmu o zmenu banky sme vám k dispozícii v celej pobočkovej sieti. Všetko zvládnete počas jedinej návštevy u nás. O všetko sa za Vás postaráme.

 

 


Navštivte UniCredit Bank NAVŠTÍVTE Kontaktujte UniCredit Bank KONTAKTUJTE
ktorúkoľvek pobočku UniCredit Bank a predložte svoj poukaz a občiansky preukaz. našu bezplatnú infolinku 0800 180 lebo nám nechajte svoj kontakt.

Potrebujete poradiť?

Nechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

TIP

NÁŠ TIP!
Získajte našu U hypotéku s atraktívnou úrokovou sadzbou od 0,79% p.a., ktorá je len pre vás znížená o 0,2 % z výslednej štandardnej úrokovej sadzby. A navyše bez poplatku za poskytnutie úveru.

RPMN 11,65 % je pri nedodržaní podmienok riadneho splácania a ďalších nasledujúcich parametroch úveru: Reprezentatívny príklad pre PRESTO Úver – chcem si požičať 2 000 €. Celková výška úveru je 2 000 € , s dobou splácania 76 mesiacov (v prípade nesplnenia podmienok riadneho splácania) a fixnou úrokovou sadzbou 11,08 % p. a. Výška mesačnej splátky je 36,73 €, počet mesačných splátok je 76, z toho bude posledná splátka vo výške 38,54 €. Mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,00 €. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 11,65 % (v prípade nesplnenia podmienok riadneho splácania). Celková suma, ktorú splatíte je 2 793,29 €. Vďaka riadnemu splácaniu bude realizovaná odmena vo forme peňažného plnenia v sume rovnajúcej sa zostatku istiny úveru, ktorý bude úver vykazovať po zaplatení 60. splátky; doba splácania úveru teda bude len 60 mesiacov, úroková sadzba 3,89 % p. a., RPMN 4,57 % a celková suma zaplatená spotrebiteľom bude 2 203,80 €. Výška mesačnej splátky a poplatku za poskytnutie úveru sa nemení.

Bližšie podmienky odmeny nájdete v úverovej zmluve. Odmena za riadne splácanie úveru formou predčasného splatenia úveru Bankou sa vzťahuje na PRESTO Úver – Prevedenie úverov na Bezúčelový PRESTO Úver a na PRESTO Úver na lepší domov, s dobou splatnosti 76 alebo 96 mesiacov (predčasná splátka Bankou po zaplatení 60. alebo 72. splátky úveru), ak klient nevyužije svoje právo na predčasné splatenie úveru a nebude v omeškaní s plnením záväzku podľa zmluvy po dobu dlhšiu ako 29 kalendárnych dní a k omeškaniu s plnením záväzku podľa zmluvy v trvaní 6 až 29 kalendárnych dní dôjde maximálne trikrát po dobu trvania úverového vzťahu a doloženie účelu pri PRESTO Úvere na lepší domov.

Poukaz je vystavený na meno, je neprenosný a platí len pre uvedené typy produktov. Banka má právo neschváliť a zamestnancovi neposkytnúť PRESTO Úver z dôvodu nesplnenia nasledujúcich podmienok – minimálna čistá mzda 480 €, zamestnanecký pomer na dobu neurčitú trvajúci aspoň 6 mesiacov, zamestnanec nie je vo výpovednej dobe alebo skúšobnej dobe, mzda zamestnanca nepodlieha exekúcii / zrážkam zo mzdy. K zamietnutiu PRESTO Úveru môže Banka pristúpiť taktiež na základe posúdenia schopnosti klienta splácať úver.

U konto – V prípade nesplnenia podmienky pre vedenie konta zadarmo je konto spoplatnené v zmysle Cenníka pre občanov. Do kreditného obratu sa nezapočítavajú prevody medzi účtami jedného klienta, vrátane prevodov medzi účtami patriacimi do balíka U konto/U konto PREMIUM, medzi účtami účastníkov produktu U konto TANDEM, kreditné úroky, príjmy z kapitálového majetku, automatická obnova TV, platby z čerpania úverových produktov, vratky poplatkov, platieb. Produkty a služby využívané nad rámec konta sú spoplatnené v zmysle Cenníka pre občanov.

Reprezentatívny príklad pre U hypotéku – Celková výška úveru je 80000 €, s dobou splácania 30 rokov a úrokovou sadzbou fixovanou na  5 rokov vo výške 0,79 % p. a.* Výška mesačnej splátky je 249,67 €, počet mesačných splátok je 361, z toho prvá bude len splátka úrokov vo výške maximálne 52,67€, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0 €, mesačný poplatok za vedenie U konta v prípade nesplnenia podmienok pre jeho vedenia zdarma je 8 €**, mesačný poplatok za poistenie schopnosti splácať úveru je 24 €. Poplatok za vklad záložného práva k nehnuteľnosti do katastra je 66 €. Ročná percentuálna miera nákladov je 1,67%. Celková suma, ktorú musíte zaplatiť je 101 551,87 €. Do celkovej sumy nie je započítaný poplatok za poistenie nehnuteľnosti.

* Úroková sadzba platí pre úver do výšky 80% z hodnoty zabezpečenia úveru, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu schopnosti splácať úver a bude si pravidelne na U konto mesačne poukazovať minimálne 1,5-násobok aktuálnej výšky splátky. V uvedenom prípade klientovi preplatíme náklady za ocenenie nehnuteľnosti, bytu do 150 €, rodinného domu do 210 €.

** Mesačný poplatok za vedenie U konta je 0 €, ak si na tento účet každý mesiac bude klient posielať príjem vo výške aspoň 400 €

Kampaň U konto s Kauflandom - Ponuka Bonus 50 € za nákup v Kauflande platí pre účet založený od 2. 1. 2020 do 31. 3. 2020 v prípade splnenia podmienok

prenesenia (presunu) platobného účtu do UniCredit Bank a úhrady nákupu v Kauflande platobnou kartou zapojenou do balíka služieb k U kontu. Banka si

vyhradzuje právo Kampaň zmeniť, predĺžiť alebo ju predčasne ukončiť. Úplné znenie podmienok Kampane nájdete na  www.unicreditbank.sk/Kaufland.

Odmena k U kontu – Suma vo výške 20 € bude vyplatená v prípade udelenia marketingového súhlasu a do 30 dní od pripísania prvej výplaty na novootvorený účet v UniCredit Bank. Podmienkou je výplata pripísaná na účet v UniCredit Bank, a to do 4 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o U konte, resp. o bežnom účte vedenom v UniCredit Bank, vrátane mesiaca, v ktorom bol účet otvorený. Odmena sa vzťahuje na produkty U konto, U konto pro mladé, U konto TANDEM, U konto PREMIUM.

Informácie k výberom z bankomatov – výbery zadarmo sa vzťahujú len na transakcie uskutočnené platobnou kartou vydanou ku kontu a zapojenou do príslušného balíka služieb. Banka transakcie zahrnuté v balíku služieb k U kontu nespoplatňuje, avšak prevádzkovatelia bankomatov môžu účtovať svoje vlastné poplatky. Klient je o účtovaní poplatku informovaný na obrazovke bankomatu a má možnosť transakciu odmietnuť.

Táto ponuka je iba indikatívna, nie je návrhom na uzavretie zmluvy, a nie je preto možné z nej vyvodzovať povinnosť banky uskutočniť akékoľvek transakcie. Prípadné uzavretie zmluvy alebo uskutočnenie transakcie je viazané na získanie potrebných interných schválení v rámci banky a podpísanie príslušnej zmluvnej dokumentácie. Pri samotnom dojednávaní úveru budeme posudzovať vašu schopnosť splácať a ponúkneme vám takú výšku úveru, ktorá rozumne zaťaží váš rodinný rozpočet.

Banka si vyhradzuje právo ponuku kedykoľvek odvolať. O aktuálnej ponuke je možné sa informovať na ktoromkoľvek obchodnom mieste UniCredit Bank.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo