Keď my spolupracujeme, výhody máte vy.

UniCredit Bank a váš zamestnávateľ vám prinášajú jedinečnú ponuku.

Využite bezkonkurenčnú ponuku, ktorú máme pripravenú len pre vás!

 

Ako zamestnanec nášho významného obchodného partnera môžete získať špičkový balíček U konto s bonusom 40 EUR za posielanie výplaty k nám.

 

Ďalej môžete získať PRESTO Úver, Prevod úverov, PRESTO Úver na čokoľvek alebo PRESTO Úver na bývanie s úrokovou sadzbou len 3,89 % p. a. tiež bez poplatku za poskytnutie úveru.

 

Okrem uvedených produktov máme pre vás pripravenú širokú ponuku ďalších zaujímavých produktov napr.: UniCredit Leasing – špeciálna ponuka financovanie áut*

 

 

* aktuálny model a značku nájdete vo vašom letáku

Pre viac informácí navštívte akúkoľvek pobočku UniCredit Leasing alebo web www.unicreditleasing.sk


TIP

    NÁŠ TIP!
    Získajte našu U hypotéku s atraktívnou úrokovou sadzbou od 0,29 % p. a., ktorá je len pre vás znížená o 0,2 % z výslednej štandardnej úrokovej sadzby. A navyše bez poplatku za poskytnutie úveru.

 


Kompletnú ponuku štandardných produktov, ktoré vám môžeme v ktorejkoľvek pobočke v SR ponúknuť a tiež zvýhodniť, nájdete na stránkach www.unicreditbank.sk.

 

Cez svojho zamestnávateľa získajte poukaz od UniCredit Bank vystavený na meno svojho zamestnávateľa, kontaktujte ktorúkoľvek pobočku UniCredit Bank v SR a výhody sú vaše.

 

Takúto ponuku bežný klient banky nezíska.

 

Ikona 1  Jednoduchý proces bez námahy – všetko vybavíme za vás.

 

Ikona 1  Ponuka platí aj pre tých, ktorí nie sú doposiaľ klientmi UniCredit Bank.

 

 Ikona 1  Ušetríte vďaka výhodám, ktoré získate.

 

Konto, za ktoré nemusíte platiť žiadne poplatky, navyše s odmenou na nákup.

 

Len pre vás navyše s odmenou 40 EUR za posielanie výplaty k nám.

 

Podmienky kampane 40 EUR - verzia pre tlač TU.

Výhody U konta

Ikona 2  ZADARMO VEDENIE ÚČTU
  v EUR a v cudzej mene

Ikona 2  ZADARMO VÝBERY HOTOVOSTI
  z bankomatov UniCredit Bank v SR alebo bánk v skupine UniCredit v zahraničí

Ikona 3  ZADARMO 2 VÝBERY MESAČNE
  z bankomatov iných bánk v SR aj v zahraničí

Ikona 3  ZADARMO MOBILNÁ APLIKÁCIA INTERNETOVÉHO BANKOVNÍCTVA – SMART BANKING
  jednoduché a pohodlné ovládanie účtu z mobilu

Ikona 3  ZADARMO ŠTANDARDNÉ SEPA ONLINE PLATBY
  autorizované pomocou Smart kľúča 

 

Na začiatok od nás dostávate až 2 mesiace bezplatného vedenia účtu.

 

V nasledujúcich mesiacoch budete viesť U konto zadarmo, pokiaľ si budete na účet v rámci U konta posielať pravidelne príjem v minimálnej výške 400 EUR mesačne.

 

Prejsť k nám je jednoduché.

 

V prípade vášho záujmu o zmenu banky sme vám k dispozícii v celej pobočkovej sieti. Všetko zvládnete počas jedinej návštevy u nás. O všetko sa za vás postaráme.

S PRESTO Úverom môžete ušetriť. Úroková sadzba pri riadnom splácaní je len 3,89 % p. a. naozaj pre každého.

Iba pre vás navyše bez poplatku za poskytnutie – ušetríte až do 50 €.

Výhody PRESTO Úveru

Ikona 2  ODMENA ZA RIADNE SPLÁCANIE 
   Vďaka odmene za riadne splácanie sa vám znížia celkové náklady na PRESTO Úver a môžete získať úrokovú sadzbu len 3,89 % p. a.

Ikona 3  SERVIS
  papierovanie vrátane komunikácie s pôvodným veriteľom vybavíme za vás

Ikona 3  ISTOTA
  možnosť poistenia schopnosti splácať s voľbo upoistného rizika, ktoré vás ochráni v prípade nečakaných životných situácií

Ikona 3  FLEXIBILITA
  sami si zvolíte platobný deň a výšku splátky úveru

 


PRESTO Úver

  • S mimoriadne výhodnou úrokovou sadzbou len 3,89 % naozaj pre každého v prípade riadneho splácania.
  • Prevedenie úverov, Nové peniaze, Na lepší domov.
Navštivte UniCredit Bank NAVŠTÍVTE Kontaktujte UniCredit Bank KONTAKTUJTE
ktorúkoľvek pobočku UniCredit Bank a predložte svoj poukaz a občiansky preukaz. našu bezplatnú infolinku 0800 180 lebo nám nechajte svoj kontakt.

Potrebujete poradiť?

Nechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

TIP

 

Zoznámte sa s kompletnou ponukou UniCredit Bank

RPMN 11,65 % je pri nedodržaní podmienok riadneho splácania a ďalších nasledujúcich parametroch úveru: reprezentatívny príklad pre PRESTO Úver – chcem si požičať 2 000 €. Celková výška úveru je 2 000 €, s dobou splácania 76 mesiacov (v prípade nesplnenia podmienok riadneho splácania) a fixnou úrokovou sadzbou 11,08 % p. a. Výška mesačnej splátky je 36,73 €, počet mesačných splátok je 76, z toho bude posledná splátka vo výške 38,54 €. Mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,00 €. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 11,65 % (v prípade nesplnenia podmienok riadneho splácania). Celková suma, ktorú splatíte, je 2 793,29 €. Vďaka riadnemu splácaniu bude realizovaná odmena vo forme peňažného plnenia v sume rovnajúcej sa zostatku istiny úveru, ktorý bude úver vykazovať po zaplatení 60. splátky; doba splácania úveru teda bude len 60 mesiacov, úroková sadzba 3,89 % p. a., RPMN 4,57 % a celková suma zaplatená spotrebiteľom bude 2 203,80 €. Výška mesačnej splátky a poplatku za poskytnutie úveru sa nemení.

Bližšie  odmienky odmeny nájdete v úverovej zmluve. Odmena za riadne splácanie úveru formou predčasného splatenia úveru bankou sa vzťahuje na PRESTO Úver – Prevedenie úverov na Bezúčelový PRESTO Úver a na PRESTO Úver na lepší domov, s dobou splatnosti 76, 84 alebo 96 mesiacov (predčasná splátka bankou po zaplatení 60., 66. alebo 72. splátky úveru), ak klient nevyužije svoje právo na predčasné splatenie úveru a nebude v omeškaní s plnením záväzku podľa zmluvy po dobu dlhšiu ako 29 kalendárnych dní a k omeškaniu s plnením záväzku podľa zmluvy v trvaní 6 až 29 kalendárnych dní dôjde maximálne trikrát po dobu trvania úverového vzťahu a doloženia účelu pri PRESTO Úvere na lepší domov.

U konto – v prípade nesplnenia podmienky pre vedenie konta zadarmo je konto spoplatnené v zmysle Cenníka pre občanov. Do kreditného obratu sa nezapočítavajú prevody medzi účtami jedného klienta, vrátane prevodov medzi účtami patriacimi do balíka U konto/U konto PREMIUM, medzi účtami účastníkov produktu U konto TANDEM, kreditné úroky, príjmy z kapitálového majetku, automatická obnova TV, platby z čerpania úverových produktov, vratky poplatkov, platieb. Produkty a služby využívané nad rámec konta sú spoplatnené v zmysle Cenníka pre občanov.

Reprezentatívny príklad pre U hypotéku – celkovávýška úveru je 60 000 €, s dobou splácania 30 rokov a úrokovou sadzbou fixovanou na 3 roky 0,29 % p. a.* Výška mesačnej anuitnej splátky je 174,04 €, počet mesačných splátok je 361, z toho prvá je len splátka úrokov vo výške maximálne 14,50 €. Ročná percentuálna miera nákladov je 1,27 % a zahŕňa mesačný poplatok za poskytnutie úveru 0 €, mesačný poplatok za vedenie U konta v prípade nesplnenia podmienok pre jeho vedenie zadarmo je 8 €**, mesačný poplatok za poistenie schopnosti splácať úver je 18 €. Poplatok za vklad záložného práva k nehnuteľnosti do katastra je 66 €. Celková suma, ktorú musíte zaplatiť, je 72 121,59 €. Do celkovej sumy nie je započítaný poplatok za poistenie nehnuteľnosti.

* Úroková sadzba platí pre úver do výšky 80 % z hodnoty zabezpečenia úveru, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu schopnosti splácať úver a bude si pravidelne na U konto mesačne poukazovať minimálne 1,5-násobok aktuálnej výšky splátky. V uvedenom prípade klientovi preplatíme náklady za ocenenie nehnuteľnosti, bytu do 150 €, rodinného domu do 210 €.

** Mesačný poplatok za vedenie U konta je 0 €, ak si na tento účet každý mesiac bude klient posielať príjem vo výške aspoň 400 €.

Odmena k U kontu – Suma vo výške 40 € bude vyplatená v prípade udelenia marketingového súhlasu a to najneskôr do 60 dní od pripísania prvej výplaty na novootvorený účet v UniCredit Bank. Podmienkou je výplata pripísaná na účet v UniCredit Bank, a to do 4 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o U konte, resp. o bežnom účte vedenom v UniCredit Bank, vrátane mesiaca, v ktorom bol účet otvorený. Odmena sa vzťahuje na produkty U konto, U konto pro mladých, U konto TANDEM, U konto PREMIUM.

Informácie k výberom z bankomatov – výbery zadarmo sa vzťahujú len na transakcie uskutočnené platobnou kartou vydanou ku kontu a zapojenou do príslušného balíka služieb. Banka transakcie zahrnuté v balíku služieb k U kontu nespoplatňuje, avšak prevádzkovatelia bankomatov môžu účtovať svoje vlastné poplatky. Klient je o účtovaní poplatku informovaný na obrazovke bankomatu a má možnosť transakciu odmietnuť.

Táto ponuka je iba indikatívna, nie je návrhom na uzavretie zmluvy a nie je preto možné z nej vyvodzovať povinnosť banky uskutočniť akékoľvek transakcie. Prípadné uzavretie zmluvy alebo uskutočnenie transakcie je viazané na získanie potrebných interných schválení v rámci banky a podpísanie príslušnej zmluvnej dokumentácie. Pri samotnom dojednávaní úveru budeme posudzovať vašu schopnosť splácať a ponúkneme vám takú výšku úveru, ktorá rozumne zaťaží váš rodinný rozpočet.

Banka si vyhradzuje právo ponuku kedykoľvek odvolať. O aktuálnej ponuke je možné sa informovať na ktoromkoľvek obchodnom mieste UniCredit Bank.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo