Cenné papiere

Obchodovanie na kapitálových trhoch

Radi by ste obchodovali s akciami alebo inými inštrumentmi obchodovanými na burze? UniCredit Bank vám ponúka sprostredkovanie obchodov s cennými papiermi.

Svojich klientov zastupujeme na verejných, príp. neverejných trhoch s cennými papiermi. Ponuka brokerských služieb predstavuje sprostredkovanie investícií do dlhopisov, akcií, štátnych pokladničných poukážok a ďalších verejne obchodovateľných cenných papierov.

Výhody, ktoré získate:

  • prístup k veľmi širokej škále zaujímavých investičných inštrumentov
  • prístup k cenným papierom obchodovaným na hlavných svetových burzách
  • likvidita do 3 pracovných dní

Viac informacií

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo