Chcem refinancovať

Chcem zlúčiť zostatok mojich úverov v hodnote EUR.
Teraz mesačne splácam EUR.
Zišlo by sa mi k tomu ešte EUR ako prípadná finančná rezerva.
získať 2% zľavu za poistenie schopnosti splácať tento úver pre prípad a získať k tomu zdarma U konto.
Koľko ušetrím a aká bude moja splátka pri splatnosti mesiacov?


Double click to edit calculator result component

PRESTO Úver – Prevedenie úverov

Prečo si zobrať PRESTO Úver?

  • zlúčte svoje úvery do jedného a plaťte menej alebo získajte viac
  • možnosť získať dodatočné prostriedky
  • možnosť poistenia schopnosti splácať úver s voľbou poistného rizika
  • na získanie úveru postačuje jediná návšteva banky

Parametre úveru

  • výška úveru od 650 do 40 000 EUR (do 10 000 EUR aj bez pristúpenia spoludlžníka)
  • voliteľná doba splatnosti 1 – 8 rokov
  • úroková sadzba je garantovaná po celú dobu splácania úveru

Produktový list - Prevedenie úverov

Viac informácií

Odmena za riadne splácanie úveru sa vzťahuje len na PRESTO Úver – Prevedenie úverov pre akúkoľvek výšku úveru, a to i bez uzavretia poistenia schopnosti splácať, s dobou splatnosti 60 mesiacov a viac, a to v prípade, ak klient nevykoná predčasné splatenie úveru alebo jeho časti.

RPMN 14,10 % je pri nedodržaní podmienok riadneho splácania a ďalších nasledujúcich parametroch úveru:
Reprezentatívny príklad: chcem si požičať 8 000 €. Celková výška úveru vrátane poplatku 1 344 € za poistenie schopnosti splácať úver na celú dobu jeho splácania je 9 344 €, s dobou splácania 7 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 7,90 % p. a.* Výška mesačnej splátky s poistením úveru je 145,17 €, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,58 €, ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 14,10 % a celková suma, ktorú splatíte 84 splátkami, je 12 322,45 €. Celková zaplatená suma je 10 322,45 €, po započítaní odmeny po riadnom splatení 2 000 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 2,5 % p. a. a RPMN 9,36 %.

Výška odmeny pri riadnom splácaní úveru sa vzťahuje iba na prevedenie aktuálnych záväzkov do jedného výhodného PRESTO Úveru (PRESTO Úver – Prevedenie úverov) s dobou splatnosti 60 – 96 mesiacov, a to v prípade, ak klient nevykoná predčasné splatenie úveru alebo jeho časti.

*Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu a bude využívať konto v UniCredit Bank, úroková sadzba je po započítaní odmeny za riadne splácanie len 2,6 % p. a. pre každého pri splatnosti 84 mesiacov.

Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Prípadné uzatvorenie zmluvy je viazané na získanie potrebných interných schválení a na podpísanie príslušnej dokumentácie.

**Bonus vo výške 40 € bude klientovi vyplatený v prípade podania žiadosti o PRESTO Úver – Prevedenie úverov a založenia nového konta v UniCredit Bank. Podaním žiadosti o PRESTO Úver – Prevedenie úverov sa rozumie dokončená žiadosť,  pri ktorej došlo k overeniu existencie úverového produktu, ktorý má byť prevedený, a zároveň nedošlo k zamietnutiu na základe výsledku nahliadnutia do registrov umožňujúcich posúdenie schopnosti žiadateľa splácať úver. Získanie bonusu nie je podmienené podpisom úverovej zmluvy. Viac informácií na www.unicreditbank.sk.

 

 

Spinning wheel animation

Loading