Znížte si svoj úrok

z 11,08 % p.a. na 3,89 % p.a. naozaj pre každého.

Každý môže ušetriť s úrokom len 3,89 % p.a.

  • Preveďte si svoje úvery k nám a ušetrite

  • Bez zbytočného papierovania

  • Splácajte flexibilne - zvoľte si deň splátky

  • V súčasnej dobe vybavujeme žiadosti o úver iba našim existujúcim klientom

Orientačná kalkulačka

remove

Eur

add

Eur

Eur

remove

Mesačne

add

Mesačne

Mesačne

AKO BUDE PREBIEHAŤ PRESTO - PREVEDENIE ÚVEROV?

Zavoláme vám

Telefonicky s vami dohodneme stretnutie na najbližšej pobočke.

Príďte do pobočky banky a prineste si sebou potrebné doklady

Budete potrebovať občiansky preukaz, potvrdenie o príjme alebo výpisy z účtu, prípadne daňové priznania za uplynulý kalendárny rok.

Spíšeme s vami žiadosť o PRESTO Úver

Pokiaľ bude vaša žiadosť schválená, pripravíme úver podľa vašich predstáv, podpíšeme Zmluvu o PRESTO Úvere a peniaze odošleme na váš účet.

Mohlo by vás zaujímať

Dôležité informácie súvisiace s vybavením PRESTO Úveru - Prevedenie úverov

Odmena za riadne splácanie
Parametre úveru
Prečo si dohodnúť PRESTO Úver - Prevedenie úverov a komu je produkt určený?
Poistenie schopnosti splácať úver
FAQ a užitočné dokumenty

 

Reprezentatívny príklad: chcem si požičať 10 000 €. Celková výška úveru vrátane poplatku za poskytnutie úveru vo výške 50 € je 10 050 € , s dobou splácania 76 mesiacov (v prípade nesplnenia podmienok riadneho splácania) a fixnou úrokovou sadzbou 11,08 % p. a. Výška mesačnej splátky je 184,60 €, počet mesačných splátok je 76, z toho bude posledná splátka vo výške 190,86 €. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 11,84 % (v prípade nesplnenia podmienok riadneho splácania).

Celková suma, ktorú splatíte je 14 035,86 €. Vďaka riadnemu splácaniu bude realizovaná odmena vo forme peňažného plnenia v sume rovnajúcej sa zostatku istiny úveru, ktorý bude úver vykazovať po zaplatení 60. splátky; doba splácania úveru teda bude len 60 mesiacov, úroková sadzba 3,89 % p. a., RPMN 4,79 % a celková suma zaplatená spotrebiteľom bude 11 076,00. Výška mesačnej splátky a poplatku za poskytnutie úveru sa nemení. Bližšie podmienky odmeny nájdete v úverovej zmluve.

Odmena za riadne splácanie úveru formou predčasného splatenia úveru Bankou sa vzťahuje na PRESTO Úver – Prevedenie úverov, s dobou splatnosti 76, 84 alebo 96 mesiacov (predčasná splátka Bankou po zaplatení 60., 66. alebo 72. splátky úveru), ak klient nevyužije svoje právo na predčasné splatenie úveru a nebude v omeškaní s plnením záväzku podľa zmluvy po dobu dlhšiu ako 29 kalendárnych dní a k omeškaniu s plnením záväzku podľa zmluvy v trvaní 6 až 29 kalendárnych dní dôjde maximálne trikrát po dobu trvania úverového vzťahu.

Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Prípadné uzatvorenie zmluvy je viazané na získanie potrebných interných schválení a na podpísanie príslušnej dokumentácie.

 

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo