Hypoúver Invest

s úrokom od 0,59 % p.a.

 • Bez poplatku za poskytnutie úveru s poistením schopnosti splácať

 • Aj bez dokladovania príjmu

SPOČÍTAJTE SI

remove

EUR

add

EUR

EUR

remove

EUR

add

EUR

EUR

remove

Rokov

add

Rokov

Rokov

Hypoúver Invest

Prečo platiť nájom a stále nemať nič vlastné? Kúpte si vlastné bývanie a my vám pomôžeme nastaviť splátky tak, aby vás zbytočne nezaťažovali.

 • nízka úroková sadzba s možnosťou fixácie na 3, 4, 5, 7 a 10 rokov
 • bez poplatku za poskytnutie úveru
 • aj bez dokladovania príjmu
 • akceptujeme pôvodný znalecký posudok na dokončenú nehnuteľnosť
 • požičiame vám až do 90 % bankou uznanej hodnoty nehnuteľnosti
 • poistenie schopnosti splácať úver s voľbou poistného rizika
 • splátky úveru si môžete rozložiť až na 30 rokov
 • možnosť poistiť založenú nehnuteľnosť priamo v obchodnom mieste banky

Výška úveru:

 • min. 3 300  € a max. 90 %  z hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Pre úvery nad 80 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti platí limit, že  ich banka môže poskytnúť len 20 % zo všetkých ňou poskytnutých úverov v kalendárnom štvrťroku.

Účel úveru:

 1. nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti (vrátane vyporiadania BSM),
 2. výstavba alebo zmena dokončených stavieb,
 3. údržba tuzemských nehnuteľností,
 4. splatenie poskytnutého úveru, použitého na účely podľa bodov 1.- 3. 
 5. kombinácia účelu  podľa bodov  1. - 4. s bezúčelovou časťou úveru: ak výška úveru nepresahuje 80 % z hodnoty zabezpečenia môže byť 40 % zo sumy úveru použitých bez dokladovania účelu

Splatnosť úveru

 • Min. 1 rok a max. 30 rokov
 • podmienky  čerpania úveru sú presne stanovené v zmluve o úvere, banka uvoľní čerpanie úveru po ich splnení do 5 dní od podania žiadosti klienta o čerpanie.
 • pri jednorazovom čerpaní úveru (kúpa nehnuteľnosti, splatenie iného úveru) je lehota na splnenie podmienok  6 mesiacov.  Pri postupnom čerpaní úveru  (výstavba, rekonštrukcia)  je táto lehota 18 mesiacov. 
 • byt,
 • rodinný dom,
 • iná nehnuteľnosť určená na bývanie,
 • pozemky s vydaným stavebným povolením pre výstavbu rodinného domu,
 • pozemky, ktoré v zmysle územného rozhodnutia sú vyčlenené na výstavbu rodinných domov.

Reprezentatívny príklad pre hypoúver s poistením schopnosti splácať :

Uvedené úrokové sadzby v % per annum (p.a.) zohľadňujú zľavu 0,30% p.a. za poistenie schopnosti splácať úver

Celková výška úveru 60 000 €, doba splácania 30 rokov; úroková sadzba fixovaná na 3 roky  vo výške 0,59 % p. a.*  Výška mesačnej splátky je 181,89 €, počet mesačných splátok je 361, z toho prvá bude len splátka úrokov vo výške maximálne 29,50 €, ročná percentuálna miera nákladov je 0,98%  a zahrňuje mesačný poplatok za poskytnutie úveru 0 €,  mesačný poplatok za poistenie schopnosti splácať úver je 10 €, poplatok za vklad záložného práva k nehnuteľnosti do katastra je 66 €. Celková suma, ktorú musíte zaplatiť  je 69 188,25 €. Do celkovej sumy nie je započítaný poplatok za poistenie nehnuteľnosti.

 

* Úroková sadzba platí pre úver do výšky 80% z hodnoty zabezpečenia úveru, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver a pristúpi k poisteniu schopnosti splácať úver. V uvedenom prípade klientovi preplatíme náklady za ocenenie nehnuteľnosti: bytu do 150€, rodinného domu do 210 €.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo