Hypoúver Invest

si môžete dovoliť aj vy s úrokom už od 0,79 % p.a.

 • Bez poplatku za poskytnutie

 • Aj bez dokladovania príjmu

 • Možnosť fixácie na 2, 3, 4, 5 a 10 rokov

SPOČÍTAJTE SI

Chcem refinancovať zostatok mojej hypotéky EUR.
Ako sa zmení moja aktuálna mesačná splátka hypotéky EUR ak si ju prevediem do UniCredit Bank
na s fixáciou na ?


Double click to edit calculator result component

Hypoúver Invest

Prečo platiť nájom a stále nemať nič vlastné? Kúpte si vlastné bývanie a my vám pomôžeme nastaviť splátky tak, aby vás zbytočne nezaťažovali.

 • nízka úroková sadzba s možnosťou fixácie na 2, 3, 4, 5 aj 10 rokov
 • bez poplatku za poskytnutie úveru
 • aj bez dokladovania príjmu
 • akceptujeme pôvodný znalecký posudok na dokončenú nehnuteľnosť
 • požičiame vám až do 90 % bankou uznanej hodnoty nehnuteľnosti
 • poistenie schopnosti splácať úver s voľbou poistného rizika
 • splátky úveru si môžete rozložiť až na 30 rokov
 • možnosť poistiť založenú nehnuteľnosť priamo v obchodnom mieste banky

Výška úveru:

 • min. 3 300  € a max. 90 %  z hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Pre úvery nad 80 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti platí limit, že  ich banka môže poskytnúť len 35 % zo všetkých ňou poskytnutých úverov v kalendárnom štvrťroku.

Účel úveru:

 1. nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti (vrátane vyporiadania BSM),
 2. výstavba alebo zmena dokončených stavieb,
 3. údržba tuzemských nehnuteľností,
 4. splatenie poskytnutého úveru, použitého na účely podľa bodov 1.- 3. 
 5. kombinácia účelu  podľa bodov  1. - 4. s bezúčelovou časťou úveru: ak výška úveru nepresahuje 80 % z hodnoty zabezpečenia môže byť 40 % zo sumy úveru použitých bez dokladovania účelu

Splatnosť úveru

 • Min. 1 rok a max. 30 rokov
 • podmienky  čerpania úveru sú presne stanovené v zmluve o úvere, banka uvoľní čerpanie úveru po ich splnení do 5 dní od podania žiadosti klienta o čerpanie.
 • pri jednorazovom čerpaní úveru (kúpa nehnuteľnosti, splatenie iného úveru) je lehota na splnenie podmienok  6 mesiacov.  Pri postupnom čerpaní úveru  (výstavba, rekonštrukcia)  je táto lehota 18 mesiacov. 
 • byt,
 • rodinný dom,
 • iná nehnuteľnosť určená na bývanie,
 • pozemky s vydaným stavebným povolením pre výstavbu rodinného domu,
 • pozemky, ktoré v zmysle územného rozhodnutia sú vyčlenené na výstavbu rodinných domov.

Reprezentatívny príklad pre hypoúver s poistením schopnosti splácať :

 

Reprezentatívny príklad: Chcete hypotéku vo výške 60 000 € a mať istotu počas splácania? Banka vám požičia aj na poplatok za zaradenie do poistenia schopnosti splácať úver na prvých 5 rokov vo výške 1 980 €. Celková výška úveru je 61 980 €, s dobou splácania 25 rokov a úrokovou sadzbou fixovanou na 5 rokov vo výške 1,09 % p. a.* Výška mesačnej splátky s poistením úveru je  236,12 €, počet mesačných splátok je 301, z toho prvá bude len splátka úrokov vo výške maximálne 56,30 €, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0 €, mesačný poplatok za vedenie U konta je 8 €**. Poplatok za vklad záložného práva k nehnuteľnosti do katastra je 66 €.
Ročná percentuálna miera nákladov je 1,68 %. Celková suma, ktorú musíte zaplatiť, je 73 366,30  €. Do celkovej sumy nie je započítaný poplatok za poistenie nehnuteľnosti.

* Úroková sadzba platí pre úver do výšky 80% z hodnoty zabezpečenia úveru, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu schopnosti splácať úver a bude si pravidelne na U konto mesačne poukazovať minimálne 1,5-násobok aktuálnej výšky splátky. V uvedenom prípade klientovi preplatíme náklady za ocenenie nehnuteľnosti, bytu do 150 €, rodinného domu do 210 €.
** Mesačný poplatok za vedenie U konta je 0 €, ak si na tento účet každý mesiac bude klient posielať príjem vo výške aspoň 400 €.

Spinning wheel animation

Loading