PRESTO Úver na lepší domov

od 4,9% p.a.

Vďaka PRESTO Úveru na lepší domov

 • Až 40 000 EUR , bez nutnosti zabezpečenia nehnuteľnosťou

 • Na preukázanie účelu úveru máte až 6 mesiacov

<%=scrollDownArrowLabel%>

Spočítajte si

Chcem si požičiať peniaze

Potrebujem si požičiať EUR.
Úver môžem splatiť do mesiacov.
minimalizovať riziká poistením pre prípad smrti, trvalej invalidity a a mám záujem o U Konto zadarmo.


Double click to edit calculator result component

PRESTO Úver na lepší domov

účelový úver na financovanie bankou stanovených účelov.
TERAZ BEZ POPLATKU ZA POSKYTNUTIE ÚVERU. Akcia platí do 31. 1. 2019.

 • možnosť poistenia schopnosti splácať úver s voľbou poistného rizika
 • na získanie úveru postačuje jediná návšteva banky

Parametre úveru

 • výška úveru od 1 500 do 40 000 EUR (do 10 000 EUR aj bez pristúpenia spoludlžníka)
 • atraktívne úrokové sadzby
 • voliteľná doba splatnosti 1 – 8 rokov
 • úroková sadzba je garantovaná po celú dobu splácania úveru

Komu je produkt určený?

 • občanom vo veku od 18 rokov s trvalým resp. dlhodobým pobytom na území SR
 • pravidelný čistý mesačný príjem min. 280 EUR

 

Produktový list  (verzia pre tlač)

 1. krok  Príďte na pobočku a prineste si tieto doklady:
  • občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti
  • potvrdenie o príjme alebo daňové priznanie za uplynulý rok
  • doklad preukazujúci aktuálnu adresu, napr. faktúra za telefón alebo doklad o zaplatení SIPO
 2. v prípade manželov, ktorí majú zrušené alebo zúžené BSM - doklad preukazujúci túto skutočnosť
 3. krok – Vyplníme s vami žiadosť o PRESTO Úver, na základe vášho súhlasu nahliadneme do úverových registrov, spracujeme vašu žiadosť
 4. krok  - o schválení úveru budete informovaný formou listu a peniaze sú vaše.

Viete, ako by ste splácali svoj PRESTO Úver v prípade choroby alebo straty zamestnania? Poistenie schopnosti splácať ponúka jedno z riešení.

Čo získate?

 • nižšiu cenu ako u individuálnych životných poistiek
 • zľavu z úrokovej sadzy

Parametre produktu

 • jednorazovo platené poistenie schopnosti splácať Vás ochráni v prípade niektorých nepríjemných životných situácií, napr. pri výpadku pravidelných príjmov a teda neschopnosti splácať záväzky vyplývajúce zo zmluvy o PRESTO Úvere
 • len pre nové úvery

Komu je produkt určený?

Všetkým žiadateľom PRESTO Úveru, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

 • je mladší ako 60 rokov
 • je zdravý
 • nie je vo starobnom ani invalidnom dôchodku
 • nie je v pravidelnej lekárskej opatere či pod pravidelným lekárskym dohľadom v dôsledku zisteného chronického ochorenia s trvalým užívaním liekov (nemá diabetes, môže mať ale napr. alergiu)
 • nie je v pracovnej neschopnosti

V prípade rizika nedobrovoľnej straty zamestnania klient navyše spĺňa tieto podmienky:

 • je zamestnaný v pracovnom pomere na dobu neurčitú
 • bol zamestnaný v pracovnom pomere nepretržite tiež v predchádzajúcich 12 mesiacoch a nie je v skúšobnej dobe
 • nedal ani mu nebola daná výpoveď z pracovného pomeru, nezrušil so zamestnávateľom okamžite pracovný pomer, nedostal od zamestnávateľa ani nezaslal zamestnávateľovi návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou
 • poistenie iba nových úverov

Aké sú výhody pre klienta?

 • chráni klienta a jeho rodinu
 • možnosť poistenia proti riziku straty zamestnania
 • žiadne lekárske prehliadky
 • rýchlosť a jednoduchosť uzatvorenia, stačí vysloviť súhlas s Rámcovou poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami

parametre produktu

Aké doklady je potrebné doložiť?

 • občiansky preukaz

Kde je možné produkt získať?

 • na všetkých pobočkách UCB

Ďalšie informácie o produkte je možné získať:

Aké poplatky budem platiť?

Aby sme nemuseli zvyšovať cenu úveru a premietnuť ju do úrokovej sadzby, ponechali sme pri úvere iba vstupný poplatok za poskytnutie úveru vo výške 50 EUR (splatný v mesačných splátkách)

Potrebujem spolužiadateľa?

Nad 10 000 EUR môže byť vyžadovaný spolužiadateľ.

Pozn. v prípade manželov je spolužiadateľ vyžadovaný vždy v prípade výšky úveru nad 10 000 EUR. Spolužiadateľom nemusí byť druhý partner.

Prečo si mám dohodnúť poistenie schopnosti splácať úver?

Poistenie Vás ochráni v prípade nečakaných životných situácií, napr. v prípade dlhodobej hospitalizácie alebo prácenoschopnosti

Reprezentatívny príklad:

Chcem si požičať 10 000 €. Celková výška úveru je 10 000 €, s dobou splácania 8 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 4,90 % p. a. Výška mesačnej splátky je 126,12 €, počet mesačných splátok je 96, z toho bude posledná splátka vo výške 124,45 €. Mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,52 €. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 5,12 %. Celková suma, ktorú splatíte, je 12 155,77 €.

Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Prípadné uzatvorenie zmluvy je viazané na získanie potrebných interných schválení a na podpísanie príslušnej dokumentácie.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo