Znížte si svoj úrok

z 11,08 % p.a. na 3,89 % p.a. naozaj pre každého.

Bezúčelový PRESTO Úver na čokoľvek

  • financovanie na čokoľvek

  • rýchle a jednoduché riešenia: čerpanie okamžite po podpise zmluvy priamo na váš účet

  • Splácajte flexibilne - zvoľte si deň splátky a výšku splátky úveru

  • V súčasnej dobe vybavujeme žiadosti o úver iba našim existujúcim klientom

Orientačná kalkulačka pre PRESTO Úver na čokoľvek

remove

Eur

add

Eur

Eur

remove

Mesačne

add

Mesačne

Mesačne

AKO BUDE PREBIEHAŤ SPROSTREDKOVANIE PRESTO ÚVERU?

Zavoláme vám

Telefonicky s vami dohodneme stretnutie na najbližšej pobočke.

Príďte do pobočky banky a prineste si sebou potrebné doklady

Budete potrebovať občiansky preukaz, potvrdenie o príjme alebo výpisy z účtu, prípadne daňové priznania za uplynulý kalendárny rok.

Spíšeme s vami žiadosť o PRESTO Úver

Pokiaľ bude vaša žiadosť schválená, pripravíme úver podľa vašich predstáv, podpíšeme Zmluvu o PRESTO Úvere a peniaze odošleme na váš účet.

Mohlo by vás zaujímať

Dôležité informácie súvisiace s vybavením Bezúčelového PRESTO Úveru na čokoľvek

Odmena za riadne splácanie
Parametre úveru
Prečo si dohodnúť PRESTO Úver a komu je produkt určený?
Poistenie schopnosti splácať úver
FAQ a užitočné dokumenty

Reprezentatívny príklad: chcem si požičať 10 000 €. Celková výška úveru vrátane poplatku za poskytnutie úveru vo výške 50 € je 10 050 € , s dobou splácania 76 mesiacov (v prípade nesplnenia podmienok riadneho splácania) a fixnou úrokovou sadzbou 11,08 % p. a. Výška mesačnej splátky je 184,60 €, počet mesačných splátok je 76, z toho bude posledná splátka vo výške 190,86 €. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 11,84 % (v prípade nesplnenia podmienok riadneho splácania).

Celková suma, ktorú splatíte je 14 035,86 €. Vďaka riadnemu splácaniu bude realizovaná odmena vo forme peňažného plnenia v sume rovnajúcej sa zostatku istiny úveru, ktorý bude úver vykazovať po zaplatení 60. splátky; doba splácania úveru teda bude len 60 mesiacov, úroková sadzba 3,89 % p. a., RPMN 4,79 % a celková suma zaplatená spotrebiteľom bude 11 076,00. Výška mesačnej splátky a poplatku za poskytnutie úveru sa nemení. Bližšie podmienky odmeny nájdete v úverovej zmluve.

Odmena za riadne splácanie úveru formou predčasného splatenia úveru Bankou sa vzťahuje na Bezúčelový PRESTO Úver s dobou splatnosti 76, 84 alebo 96 mesiacov (predčasná splátka Bankou po zaplatení 60., 66 alebo 72. splátky úveru), ak klient nevyužije svoje právo na predčasné splatenie úveru a nebude v omeškaní s plnením záväzku podľa zmluvy po dobu dlhšiu ako 29 kalendárnych dní a k omeškaniu s plnením záväzku podľa zmluvy v trvaní 6 až 29 kalendárnych dní dôjde maximálne trikrát po dobu trvania úverového vzťahu.

Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Prípadné uzatvorenie zmluvy je viazané na získanie potrebných interných schválení a na podpísanie príslušnej dokumentácie.

 

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo