Zodpovedné podnikanie

UniCredit vníma zodpovedné podnikanie ako neoddeliteľnú súčasť biznisu. Podnikať zodpovedne - je dlhodobým záväzkom voči všetkým záujmovým skupinám. Len zodpovedné podnikanie vedie k úspechu v dlhodobom horizonte a to je cieľ aj UniCredit Bank na Slovensku.

Ochrana banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu je súčasťou zodpovedného podnikania.

Prísnou aplikáciou opatrení v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. banka chráni finančné prostriedky svojich klientov pred finančnou kriminalitou ale aj seba ako právneho subjektu. Samozrejme len takýmito opatreniami môže pre svojich klientov zabezpečovať čo najlepšie obchodné podmienky.

Boj proti praniu špinavých peňazí a terorizmu

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo