Zodpovedné podnikanie

Identifikácia klienta a prevencia prania špinavých peňazí

veríme vo vzájomné pochopenie, ústretovosť a dôveru pri realizácii požiadaviek, ktoré sú banke uložené zákonom a ktoré stanovujú rámec úspešného rokovania.

Informácie pre klientov o identifikácii a vykonávaní starostlivosti
Identifikácia klienta
Vykonávanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
Neuskutočnenie obchodu
Konečný užívateľ výhod (KUV)
Povinné identifikační údaje o KUV
Medzivlastníci (intermediate shareholder / first shareholder)
Politicky exponované osoby (PEP)
Pôvod majetku a finančných prostriedkov
Dokumenty na stiahnutie a odkazy na zákon
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo