Banka pre udržateľnosť

Poskytovaním skutočných riešení reálnych potrieb vytvárame hmatateľnú hodnotu pre všetky zúčastnené strany.

Jasne to potvrdzuje náš slogan „Banka pre všetko, na čom záleží“. Sme jedna banka, jeden UniCredit – jednoduchá a úspešná celoeurópska banka s úspešnou divíziou firemného a investičného bankovníctva, ktorá poskytuje jedinečné služby rozsiahlej a rastúcej klientskej základni v západnej, strednej a vo východnej Európe. V súlade s našimi hodnotami etiky a rešpektu sme sa zaviazali robiť to, čo je správne vo vzťahu k všetkým našim akcionárom, klientom, zamestnancom, komunitám a životnému prostrediu, aby sme si ako skupina UniCredit zabezpečili prvenstvo udržateľnosti v celoeurópskom meradle.

Stratégia udržateľnosti

V skupine UniCredit sa dlhodobo usilujeme o vytváranie trvale udržateľných hodnôt pre všetky zainteresované strany. Náš záväzok vždy „Robiť to, čo je správne“ je našou hlavnou zásadou s cieľom dosahovať udržateľné výsledky. 

Naše hodnoty nás spájajú a definujú kultúru našej skupiny – teda to, ako sa rozhodujeme a ako podľa týchto rozhodnutí konáme. Ako jeden tím, jeden UniCredit sme presvedčení, že naše dve hodnoty – etika a rešpekt (E&R) predstavujú to, čo je v súčasnosti pre skupinu a všetky naše zúčastnené strany najdôležitejšie. Náš súbor záväzkov a cieľov v oblasti životného prostredia, sociálnych otázok a správy a riadenia (ESG) ukazuje, že udržateľnosť je súčasťou DNA našej skupiny a je plne integrovaná do našich obchodných stratégií. 

Visa karta | UniCredit Bank - přední strana
 
 
Visa karta | UniCredit Bank - zadní strana
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo