Povinné údaje o banke

2020

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA NBS Č. 16/2014 (K 31. 12. 2020)

 

Informácie o banke k 31. 12. 2020  

2019

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA NBS Č. 16/2014 (K 31. 12. 2019)

 

Informácie o banke k 31. 12. 2019  

2018

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA NBS Č. 16/2014 (K 31. 12. 2018)

 

Informácie o banke k 31. 12. 2018  

2017

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA NBS Č. 16/2014 (K 31. 12. 2017)

Informácie o banke k 31. 12. 2017

2016

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA NBS Č. 16/2014 (K 31. 12. 2016)

2015

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA NBS Č. 16/2014 (K 31. 12. 2015)

2014

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA NBS Č. 16/2014 (K 31. 12. 2014)

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA NBS Č. 15/2010 ŠTVRŤROČNE (K 30. 9. 2014)

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA NBS Č. 15/2010 ŠTVRŤROČNE (K 30. 6. 2014)

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA NBS Č. 15/2010 ŠTVRŤROČNE (K 31. 3. 2014)

2013

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA NBS Č. 15/2010 ŠTVRŤROČNE (K 31.12.2013)

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010 štvrťročne (k 30.09.2013)

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010 štvrťročne (k 30.06.2013)

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010 štvrťročne (k 31.03.2013)

2012

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010 štvrťročne (k 31.12.2012)

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010 štvrťročne (k 30.9.2012)

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010 štvrťročne (k 30.6.2012)

Vybrané finančné ukazovatele a individuálna účtovná závierka

Informácie o akcionároch banky

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010 štvrťročne (k 31.3.2012)

Vybrané finančné ukazovatele a individuálna účtovná závierka

Informácie o akcionároch banky

2011

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010 štvrťročne (k 31.12.2011)

Vybrané finančné ukazovatele a individuálna účtovná závierka

Informácie o akcionároch banky

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010 štvrťročne (k 30.9.2011)

Vybrané finančné ukazovatele a individuálna účtovná závierka

Informácie o akcionároch banky

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010 štvrťročne (k 30.6.2011)

Vybrané finančné ukazovatele a individuálna účtovná závierka

Informácie o akcionároch banky

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010
štvrťročne (k 31.3.2011)

Vybrané finančné ukazovatele a individuálna účtovná závierka

Informácie o akcionároch banky

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo