Život v UniCredit

Robíme to, čo je dôležité pre našich zamestnancov

V UniCredit vám chceme pomôcť dosiahnuť vaše kariérne a osobné ciele, či už ide o naučenie sa novej zručnosti, definovanie lepšej rovnováhy medzi pracovným a osobným životom alebo nastúpenie na cestu rastu v medzinárodnom meradle.

 

V našej skupine to robíme takto:

Založit si U-konto online

Etika a rešpekt

Naša hlavná zásada: Robme to, čo je správne!

 

Smart Banking - vaše finance vždy po ruce

Odmeňovanie a benefity

Naše ambiciózne balíčky odmien.

Založit si U-konto online

Vzdelávanie a rozvoj

Naša podpora pri usmerňovaní transformácie a dosahovaní výsledkov.

 

Smart Banking - vaše finance vždy po ruce

Diverzita a inklúzia

Naša firemná kultúra, v ktorej môže každý niečím prispieť.

Založit si U-konto online

Starostlivosť zo strany spoločnosti

Naše úsilie o zlepšenie kvality života našich zamestnancov.

 

Smart Banking - vaše finance vždy po ruce

Ocenenia a uznanie

Náš záväzok stať sa najlepším zamestnávateľom v európskom finančnom sektore.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo