Vzdelávanie a rozvoj

Na vzdelávaní nám záleží

V UniCredit podporujeme osobný rozvoj našich zamestnancov prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré sprevádzajú našich zamestnancov v každej etape ich životného cyklu.

Podnikanie sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a musíme sa vedieť orientovať v zmenách v oblasti digitalizácie, energie, ako aj pracovného prostredia.

Našim zamestnancom pomáhame naplniť ich potenciál prostredníctvom nových zručností, a to vďaka ponuke školení priamo na pracovisku i online.

Naša ponuka vzdelávania zameraného na rozvoj líderských zručností sa skladá z diverzifikovaného portfólia programov pre zamestnancov na rôznych pozíciách, individuálne prispôsobeného koučingu a mentoringu s cieľom pomôcť manažérom čeliť novým výzvam a dosiahnuť špičkový výkon.

Na vzdelávaní nám záleží.

Preto naše školenia v roku 2019 dosiahli celkovo takmer 3 milióny hodín, čo je viac než 30 hodín na zamestnanca.

Založit si U-konto online

Vzdelávanie pre lídrov

 

Náš vzdelávací plán Leadership Curriculum ponúka kompletné portfólio riešení podporujúcich vedúcich pracovníkov v každej fáze ich kariéry.

Pre všetkých novovymenovaných vedúcich pracovníkov máme konkrétnu ponuku školenia nazvanú Onboarding, ktorá im umožní zúčastňovať sa na programoch zameraných na rozvoj líderských zručností (Leadership Program) a individuálny rozvoj (Individual Development).

Pre ďalšie kariérne fázy máme v ponuke programy, laboratóriá a individuálny rozvoj.

Cieľom programov a laboratórií zameraných na rozvoj líderských zručností, ktoré navrhli popredné svetové obchodné školy, je rozvíjať zručnosti potrebné na vyhnutie sa nejasnostiam a zvládanie neistoty a nestálosti v zložitých situáciách.

Program Individual Development ponúka koučing pre konkrétne ciele, mentoring a 360-stupňovú spätnú väzbu obsahujúcu hodnotenia z viacerých uhľov pohľadu tak, aby manažéri mohli lepšie porozumieť svojim silným stránkam, oblastiam rozvoja a vplyvu na ostatných. Okrem toho sa vybraná skupina vedúcich pracovníkov môže zúčastniť na školení Fast Track accelerated development zameraného na rýchlejší rozvoj.

V roku 2019 sme v týchto programoch zaregistrovali 702 účastníkov v 14 krajinách.

 


 

„Fantastický program! Je úžasné zastaviť sa a uvedomiť si obrovský potenciál nových nápadov, ktoré môžeme využiť a realizovať! Veľká vďaka!“ Účastník programu Senior Vice President Fast Track Accelerated Program

 

 „Ďakujem za usporiadanie školenia Lead Change! Toto školenie mi poskytlo relevantný obsah, vďaka čomu som kriticky prehodnotil svoje postavenie a vplyv, ktorý môžem mať na tím/organizáciu v tom správnom čase môjho profesionálneho rozvoja.“ Účastník programu Lead Chance Program

 

 „Obrovská skúsenosť, vďaka profesorovi a celému tímu za premyslený a efektívny program.“ Účastník programu First Vice President Onboarding

 


Pre nových členov

 V rámci špeciálnej ponuky pre manažérov poskytujeme viacstupňový program pre našich začínajúcich manažérov: Program New Manager Onboarding, naplánovaný v prvom roku po vymenovaní s cieľom poskytnúť informácie o našom prístupe k líderskej pozícii a o základných zručnostiach, ktoré manažéri potrebujú na svojej novej pozícii.

Po adaptačnej fáze (onboardingu) a po úspešnom období pôsobenia v danej úlohe sa manažér môže zúčastniť na programe „Take-off“, ktorý predstavuje individuálne prispôsobené laboratórium zamerané na obohatenie a posilnenie manažérskych schopností.

Dôraz sa kladie na hlavné manažérske zručnosti, ako sú angažovanosť, spätná väzba, delegovanie, komunikačné štýly, rozvoj zamestnancov a veľké skúsenosti s nadväzovaním kontaktov s ostatnými manažérmi.

Obe iniciatívy trvajú tri mesiace a kombinujú vzdelávanie priamo na pracovisku a online, aby našim manažérom ponúkli možnosť skutočného rozvoja nielen účasť na školení.

 

V mnohých ohľadoch to bola inšpirujúca a poučná skúsenosť. Jedným slovom, bola to skúsenosť vo všetkých možných smeroch. Jedným slovom, bol to objav.  Účastník programu New Manager Onboarding

Založit si U-konto online

Nepretržité vzdelávanie

 

Dopĺňanie nových zručností je rozhodujúce pre to, aby naši zamestnanci mohli pomáhať klientom vyrovnať sa s výzvami rýchlo sa meniaceho sveta. Z tohto dôvodu ponúkame celú škálu školení zameraných na nepretržité vzdelávanie, ktoré reflektuje vývoj trendov na trhu.

 

Rozvoj dátových schopností

Školenia určené na šírenie kultúry údajov vo všetkých útvaroch a na pomoc zamestnancom pri získavaní nových zručností v oblasti analýzy údajov, ochrany údajov, dátovej vedy a pokročilej analytiky.

Školenia pre začiatočníkov predstavujú základné princípy, zatiaľ čo špecifické strednodobé školenia podľa konkrétneho útvaru a pokročilé školenia sú zárukou zvyšovania kvalifikácie zamestnancov na konkrétnych pozíciách v kľúčových témach týkajúcich sa údajov.

Online školenia i školenia priamo na pracovisku boli navrhnuté tak, aby využívali popredných poskytovateľov a univerzity.

Založit si U-konto online

 

Vytvárame pozitívne a inkluzívne pracovné prostredie

 Vytváranie pozitívneho a inkluzívneho pracovného prostredia znamená zvládnuť podvedomé predsudky.

Všetci zamestnanci v skupine majú k dispozícii online školenie, ktoré im pomáha rozpoznať podvedomé predsudky a zmierniť ich dopad.

Je to jedno z niekoľkých školení, ktoré sa zameriavajú na témy diverzity a inklúzie v súlade s našimi hodnotami etiky a rešpektu.

Ďalej ponúkame online školenie zamerané na posunkový jazyk, prácu so zdravotne postihnutým kolegom, ďalej na to, ako bojovať proti sexizmu a šikane na pracovisku a ako sa efektívne zaujímať o ostatných.  

Založit si U-konto online

 

Start-up Academy 

 Skupina UniCredit je hrdá na spoluprácu so svojimi klientmi, ktorým poskytuje možnosť zúčastniť sa na týždennom školení pre startupy vybrané útvarom UniCredit Start Lab.

Spolu so startupmi sa na nich zúčastnia aj zamestnanci banky, ktorí s nimi pracujú.

Ročník 2019 získal viac než 50 odporúčaní od spoločností vrátane spoločností Google, Amazon, Accenture, IBM, Enel a Cisco, ako aj od zakladateľov startupov, ktorí sa podelili o svoje príbehy.

Štyridsať našich najlepších vzťahových manažérov v oblasti firemného bankovníctva sa zúčastnilo na niektorých konkrétnych podujatiach týždňa Start-up Academy v rámci interného vzdelávacieho projektu zameraného na zlepšenie ich strategického myslenia prostredníctvom lepšej znalosti celkového digitálneho a inovatívneho prostredia, v ktorom startupy pôsobia.

Start-up Academy sa opäť ukázala ako úspešná investícia pre budúcich podnikateľov a pre zamestnancov z banky zapojených do tohto segmentu,“ uviedol Andrea Casini, výkonný riaditeľ pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit. „UniCredit chce pokračovať v partnerstve s inovatívnymi talianskymi spoločnosťami a sprevádzať ich na ich ceste, a to od ich prvých krokov k rastu a etablovaniu sa na trhu.

Založit si U-konto online

BEST Academy

 UniCredit ponúka špeciálny program pre všetkých predajcov v našich pobočkách, ktorý im pomáha poskytovať najlepšie poradenstvo našim klientom.

BEST Academy predstavuje inovatívnu príležitosť na vzdelávanie, ktorá je súčasťou stimulačného a rozvojového programu zameraného na výkonnosť predaja retailovej siete. Jej cieľom je urýchliť udržateľný rast útvaru Italy Commercial Banking podporou transformácie modelu služieb.

Ponuka vzdelávania zahŕňa bezplatný prístup k možnostiam digitálneho, behaviorálneho a technického vzdelávania. Absolvovanie týchto školení umožní zamestnancom rozvíjať možnosti profesionálneho rastu. Tieto školenia, ktoré sú dostupné online, umožnia zamestnancom aktivovať dynamiku skupiny riadenú facilitátorom.

Založit si U-konto online

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo