Ste pre nás na prvom mieste

„Náš úspech závisí od našich zamestnancov. Starostlivosť, duševná a fyzická pohoda a kvalita života je preto v UniCredit ústredným bodom našej stratégie, a to na osobnej i profesionálnej úrovni. Ponúkame nové iniciatívy založené na rešpekte a angažovanosti s cieľom vytvoriť pozitívne pracovné prostredie, v ktorom každý môže ukázať to najlepšie zo seba a nájsť odpovede na svoje potreby.“

Paolo Cornetta, riaditeľ úseku Group Human Capital - skupina UniCredit

UniCredit má za cieľ byť jedným z najlepších zamestnávateľov v európskom finančnom sektore.

 Sme presvedčení, že pozitívne pracovné prostredie založené na rešpekte umožňuje každému zamestnancovi prispieť k dosiahnutiu toho, na čom skutočne záleží.

Preto sme v 16 krajinách zaviedli 250 konkrétnych programov korporátnej starostlivosti, aby sme zlepšili kvalitu života našich zamestnancov a podporovali ich počas najdôležitejších momentov v ich živote.

Náš záväzok je založený na troch hlavných pilieroch: rovnováha medzi pracovným a osobným životom, duševná a fyzická pohoda, a záujem o zamestnancov.
Pripravujeme aj ďalšie iniciatívy.

Tieto programy starostlivosti ponúkame popri našich zdravotných, poistných, finančných a účtovných benefitoch, ktoré sú rôzne v jednotlivých krajinách.

Piliere našej firemnej starostlivosti

UniCredit je globálna banka a myšlienky, ktoré sú ústredným bodom našich programov starostlivosti, sú všade rovnaké. Tieto piliere sú jedným z dôvodov, prečo sme boli vymenovaní za najlepšieho zamestnávateľa v Európe v roku 2020

 

Flexibilita  

 Flexibilita nám umožňuje najlepšie riadiť náš čas v práci. Aktívne podporujeme flexibilný pracovný čas, prácu na diaľku a čiastočný pracovný úväzok. Flexibilita znamená aj vytvorenie času na dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. Ponúkame platené voľno, ktoré rešpektuje rýchle kultúrne zmeny a kde sa rovnocenne zaobchádza so všetkými rodinnými modelmi. Toto platené voľno zahŕňa materskú, otcovskú a rodičovskú dovolenku. Zahŕňa to aj povolenia na dôležité životné udalosti, ako je napríklad narodenie príbuzného, oslava manželstva alebo občianskeho partnerstva, kúpa domu a hľadanie príležitostí na vzdelávanie.

Založit si U-konto online

 

Duševná a fyzická pohoda

 Okrem našich benefitov pre zdravie ponúkame široký výber programov zdravého životného štýlu, od tém týkajúcich sa výživy, kondície, budovania vzťahov a kognitívno-emocionálnych tém, ako je odolnosť a osobné povedomie. V niektorých krajinách ponúkame semináre s odborníkmi. V iných krajinách majú dobre vybavené miestnosti určené na prestávky, relax, hry alebo neformálne stretnutia. Náš balík benefitov zahŕňa široký výber športových aktivít. Členstvo v telocvični je len začiatok - zamestnanci sa môžu tiež zúčastňovať turnajov, tried a kolektívnych športov, ako sú basketbal, futbal a volejbal. Poskytujeme tiež prístup k zľavneným požičovniam bicyklov. Pre ďalšie informácie využite naše miestne kanály.

Založit si U-konto online

 

Záujem o zamestnancov

 Pozitívne pracovné prostredie znamená diverzitu a inklúziu, kde každý môže hovoriť otvorene a kde bude vypočutý. To umožňuje zamestnancom vydať zo seba to najlepšie. V roku 2010 sa UniCredit stal priekopníkom finančných služieb v oblasti podpory klientov a zamestnancov so zdravotným postihnutím v Bank Austria. V Taliansku v roku 2018 sme boli prvou bankou, ktorá vymenovala manažéra pre oblasť zdravotného postihnutia (Disability Manager), ktorý zamestnancov usmerňuje a podporuje inkluzívnu pracovnú kultúru. V rámci nášho balíka atraktívnych benefitov ponúkame obrovský výber programov pomoci zamestnancom s vysoko kvalitnými konzultačnými službami v pracovných a osobných záležitostiach. Tieto témy sa týkajú právneho poradenstva, poradenstva v oblasti zdravia a životného koučingu až po riešenie problémov pri práci a finančné poradenstvo.

Založit si U-konto online

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo