Vaša ďalšia cesta začína tu

UniCredit vám ponúka náročné pracovné príležitosti a špecializované programy v rôznych lokalitách a obchodných oblastiach.

V UniCredit podporujeme prostredie, v ktorom naši zamestnanci vytvárajú udržateľnú hodnotu pre našich klientov, cítia sa ako súčasť nášho podnikania, zdieľajú naše hodnoty a budujú silné väzby na komunity a územia, kde UniCredit pôsobí.


 

Pridajte sa k UniCredit
To, na čom záleží pre našich klientov, sa začína budovaním angažovaného a talentovaného tímu. Preto sa snažíme vytvoriť atraktívne pracovisko, ktoré vám pomôže dosiahnuť vaše ciele.


 

Život v uniCredit
Našim zamestnancom ponúkame atraktívne príležitosti a benefity, či už ide o naučenie sa novej zručnosti, definovanie lepšej rovnováhy medzi pracovným a osobným životom alebo nastúpenie na cestu rastu v medzinárodnom meradle..

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo