Vitajte v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia patrí na obidvoch trhoch medzi popredné finančné inštitúcie a je členom skupiny UniCredit, úspešnej celoeurópskej komerčnej banky. 

Podľa ukazovateľa Net Promoter Score sme bankou s najspokojnejšími klientmi na českom a slovenskom trhu a zároveň atraktívnym zamestnávateľom.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia je úspešnou univerzálnou obchodnou bankou pokrývajúcou všetky finančné potreby svojich klientov. Klientom ponúkame vysokú odbornosť podporenú dlhou tradíciou a vedúcim postavením v korporátnom a privátnom bankovníctve, ako aj inovatívny prístup a kvalitné riešenia v retailovom bankovníctve. Sme bankou prvej voľby pre klientov v našich tradičných, ako aj v nových strategických segmentoch. Pokrývame finančné potreby individuálnych a privátnych klientov, podnikateľov, korporátnych i medzinárodných firiem, ktorým poskytujeme okrem iného aj špičkové služby v oblasti štrukturovaného a syndikovaného financovania akvizičného financovania, financovania komerčných nehnuteľností, financovania poľnohospodárstva či financovania zo štrukturálnych fondov EÚ. 

 

O UniCredit

UniCredit je jednoduchou úspešnou celoeurópskou komerčnou bankou s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá prináša svojím klientom produkty a služby prostredníctvom svojej unikátnej obchodnej siete v západnej, strednej a východnej Európe.
 

Pomocou skutočných riešení, ktoré využívajú synergiu medzi retailovým, privátnym, firemným a investičným bankovníctvom, plníme skutočné potreby klientov. Spôsob, akým tieto riešenia poskytujeme, je rovnako dôležitý ako riešenia samotné, preto všetko, čo robíme, vychádza z princípov etiky a rešpektu.
 

Sme bankou pre všetko, na čom záleží. Disponujeme lokálnymi skúsenosťami i medzinárodnou pôsobnosťou a našich klientov podporujeme a poskytujeme im bezkonkurenčný prístup k špičkovým produktom a službám na 14 hlavných európskych trhoch. Vďaka udržateľnému obchodnému rastu ostáva UniCredit celoeurópskym víťazom.
 

UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku.
 

UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.


 

Profil spoločnosti

 

⇓ Stiahnite si profil spoločnosti

 


Jednoducho úspešná celoeurópska komerčná banka

Ako "Jedna banka, jedna UniCredit" celá skupina pôsobí ako jeden tím na všetkých svojich trhoch a obchodných divíziách s cieľom zmeniť výzvy súčasného scenára na príležitosti.

 


Naše silné stránky sú

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo