O UniCredit

UniCredit je jednoduchou úspešnou celoeurópskou komerčnou bankou s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá prináša svojím klientom produkty a služby prostredníctvom svojej unikátnej obchodnej siete v západnej, strednej a východnej Európe.

Pomocou skutočných riešení, ktoré využívajú synergiu medzi retailovým, privátnym, firemným a investičným bankovníctvom, plníme skutočné potreby klientov. Spôsob, akým tieto riešenia poskytujeme, je rovnako dôležitý ako riešenia samotné, preto všetko, čo robíme, vychádza z princípov etiky a rešpektu.

Sme bankou pre všetko, na čom záleží. Disponujeme lokálnymi skúsenosťami i medzinárodnou pôsobnosťou a našich klientov podporujeme a poskytujeme im bezkonkurenčný prístup k špičkovým produktom a službám na 14 hlavných európskych trhoch. Vďaka udržateľnému obchodnému rastu ostáva UniCredit celoeurópskym víťazom.

 

UniCredit ponúka svojim klientom odborné znalosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni a poskytuje im bezkonkurenčný prístup k popredným bankám na 14 hlavných trhoch prostredníctvom svojej európskej bankovej siete v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku.

 

 

UniCredit pomocou medzinárodnej siete zastúpení a pobočiek poskytuje služby klientom v ďalších 18 krajinách na celom svete.


 

Profil spoločnosti

UniCredit profil spoločnosti k júnu 2018

⇓ Stiahnite si profil spoločnosti

 


Jednoducho úspešná celoeurópska komerčná banka

Ako "Jedna banka, jedna UniCredit" celá skupina pôsobí ako jeden tím na všetkých svojich trhoch a obchodných divíziách s cieľom zmeniť výzvy súčasného scenára na príležitosti.


Spinning wheel animation

Loading