Vitajte v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia patrí na obidvoch trhoch medzi popredné finančné inštitúcie a je členom skupiny UniCredit, úspešnej celoeurópskej komerčnej banky. 

Podľa ukazovateľa Net Promoter Score sme bankou s najspokojnejšími klientmi na českom a slovenskom trhu a zároveň atraktívnym zamestnávateľom.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia je úspešnou univerzálnou obchodnou bankou pokrývajúcou všetky finančné potreby svojich klientov. Klientom ponúkame vysokú odbornosť podporenú dlhou tradíciou a vedúcim postavením v korporátnom a privátnom bankovníctve, ako aj inovatívny prístup a kvalitné riešenia v retailovom bankovníctve. Sme bankou prvej voľby pre klientov v našich tradičných, ako aj v nových strategických segmentoch. Pokrývame finančné potreby individuálnych a privátnych klientov, podnikateľov, korporátnych i medzinárodných firiem, ktorým poskytujeme okrem iného aj špičkové služby v oblasti štrukturovaného a syndikovaného financovania akvizičného financovania, financovania komerčných nehnuteľností, financovania poľnohospodárstva či financovania zo štrukturálnych fondov EÚ. 

O UniCredit

 

UniCredit je úspešnou celoeurópskou komerčnou bankou s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá zabezpečuje jedinečnú sieť pre svoju rozsiahlu a rastúcu klientsku základňu v západnej, strednej a vo východnej Európe. 

Skutočné potreby klientov plníme pomocou skutočných riešení, ktoré využívajú synergiu medzi korporátnym a investičným, komerčným bankovníctvom a správou majetku. Spôsob, akým tieto riešenia vyvíjame a poskytujeme, je rovnako dôležitý ako riešenia samotné, preto všetko, čo robíme, vychádza z našich dvoch hlavných hodnôt: etiky a rešpektu.

Sme bankou pre všetko, na čom záleží. Ponúkame lokálne skúsenosti i medzinárodnú pôsobnosť a prostredníctvom európskej bankovej siete poskytujeme svojim klientom bezkonkurenčný prístup k špičkovým produktom a službám na 13 hlavných trhoch.

S využitím medzinárodnej siete zastupiteľstiev a pobočiek poskytujeme klientom služby aj v ďalších 16 krajinách po celom svete. 

 

 

Profil spoločnosti

 

⇓ Stiahnite si profil spoločnosti

 


Jednoducho úspešná celoeurópska komerčná banka

Ako "Jedna banka, jedna UniCredit" celá skupina pôsobí ako jeden tím na všetkých svojich trhoch a obchodných divíziách s cieľom zmeniť výzvy súčasného scenára na príležitosti.

 


Naše silné stránky sú

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo