Korešpondenčné banky

Prehľad korešpondenčných bánk, ktoré využíva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, nájdete tu.

Smart Banking
Smart Banking

- jednoduchý a pohodlný spôsob ovládania účtu

- najrýchlejšie prihlásenie pomocou odtlačku Vášho prstu

- zadarmo pre všetky účty

- výrazne šetrí poplatky za transakcie

or
Spinning wheel animation

Loading