Žiadosť o predplatenú Bratislavskú mestskú kartu

Požiadajte o predplatenú Bratislavskú mestskú kartu rýchlejšie a jednoduchšie prostredníctvom online formulára - okrem zliav, ktoré vám karta prináša vám ušetríme aj cestu na pobočku! Po vyplnení povinných polí žiadosť potvrdíte voľbou ODOSLAŤ. Následne vás bude v priebehu 24 hodín kontaktovať pracovník banky, ktorý s vami dohodne podrobnosti týkajúce podpisu zmluvy a doručenia karty. Stačí si vybrať pobočku, na ktorú vám bude karta doručená.

 *
(min 6 znakov, max 10 znakov; heslo slúži na komunikáciu cez UniTel)

Žiadateľ vyplnením a odoslaním žiadosti o kartu poskytuje v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s. so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vložka č. 34/B (ďalej len „Banka”) výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti o kartu, a to za podmienok a na účely podľa Všeobecných obchodných podmienok Banky, s ktorými sa riadne oboznámil.

Údaje označené * sú povinné.