Chceme byť „svetielkom“ pre deti a rodiny, ku ktorým bol osud krutý

Hovorí  zakladateľka víťazného projektu v internom hlasovaní zamestnancov Your Choice, your project - Centra Svetielko, pani Mária Šárossyová 

Čo bolo hlavným míľnikom k tomu, že ste sa rozhodli otvoriť Centrum Svetielko? Čo Vás k tomu motivovalo?

Sme rodina s troma deťmi, z ktorých dve trpia ťažkým degeneratívnym ochorením mozgu, sú nevidiace, nechodiace s mentálnym postihnutím. Hľadali sme a skúšali všetko, čo by deťom uľahčilo ich život a pomohlo napredovať a pritom sme cestovali po celom Slovensku a často aj do zahraničia. Časom sme zistili, že to takto fungovať nemôže. Že sme ako rodina tak málo spolu, že to môže mať len jeden výsledok. A neboli sme v takej situácii jediní. Všade sme stretával rodiny s rovnakým problémom. Preto myšlienka založenia centra, kde pod jednou strechou nájdeme širokú paletu kvalitných služieb pre deti s hendikepom, nenechala na seba dlho čakať.  Myšlienkou bolo vytvoriť priateľské a rodinné prostredie plné aktivít pre deti ako sú tie naše, a tak dať rodičom možnosť aspoň na pár hodín oddýchnuť si od náročnej 24 hodinovej starostlivosti a to bez výčitiek, že je to na úkor dieťaťa.  

 Akým spôsobom pomáha Centrum Svetielko deťom? Resp. ktoré služby Centra Svetielko patria medzi najvyhľadávanejšie?

V prvom rade pomáha novými a veľmi účinnými terapiami a možnosťou využívať ich intenzívne. Každé dieťa s postihnutím musí neustále rehabilitovať už od útleho veku.  Ísť raz v  roku na 2-týždňový pobyt do drahého centra nie je riešenie. Nám sa podarilo vďaka sponzorom, ako jedinému centru na Slovensku usporiadať v Prešove certifikovaný kurz pre fyzioterapeutov na metodiku TheraSuit a priamo jej autorka Izabela Kosicelny z USA vyškolila  našich terapeutov. Táto technika tréningov na zlepšovanie fyzickej kondície  je komplexnou metódou rehabilitácie dieťaťa, ktorá nerieši jednotlivé deficity, ale dieťa ako celok. Nejde iba o pasívne naťahovanie skrátených   svalov, ale naučíme svaly dieťaťa ako si samé majú poradiť s deficitom. Jedna skupina svalov musí vyvažovať inú skupinu a týmto spôsobom  nie je možné, aby sa skrátený sval, ktorý sa natiahne, po skončení rehabilitácie znovu vrátil k svojmu skráteniu. TheraSuit metodika obsahuje viacero systémov a techník, je vhodná už pre deti v útlom veku. Čím skôr dieťa začne cvičiť, tým skôr a lepšie výsledky sa dostavia.

Okrem zdravotnej rehabilitácie poskytujeme aj služby sociálneho charakteru - opatrovanie, voľno časové aktivity, nácvik používania rehabilitačných pomôcok a pod.. Ďalšou zložkou je špeciálna pedagogická intervencia - deti navštevujú predprimárne a primárne špeciálne vzdelávanie. Deti v centre majú využívajú multisenzorickú miestnosť, absolvujú podporné terapie - muzikoterapiu, biblioterapiu, artterapiu, biofeedback, kraniosakrálnu terapiu a iné.

Koľkým deťom a rodinám už bola poskytnutá starostlivosť prostredníctvom Svetielka?

Prvé Centrum Svetielko bolo otvorené v Prešove v roku 2011 so 6 klientmi. Za tri roky narástol ich počet na 72 a rodiny sú z celého Slovenska. Čo si vyžaduje zabezpečiť bývanie, stravovanie - a preto mali rodičia mimo Prešova zvýšené výdavky na pobyt ich dieťaťa vo Svetielku. Preto sme sa rozhodli ísť bližšie k rodinám, ktoré chcú využívať naše služby. 

Od nadácie UniCredit ste získali grant vo výške 12 000 eur. Na čo ste ho využili?

Suma 12 000 € z grantu Nadácie UniCredit je určená na nákup zariadenia novej pobočky Svetielka v Trenčíne a na úhradu prevádzkových nákladov na prvé mesiace fungovania. Základným zariadením je UEU cvičebná jednotka a špeciálne "kozmické" obleky na cvičenie TheraSuit metódou, vibromasážne zariadenie a oxygenoterapeutický prístroj na kyslíkovú terapiu. Postupne budeme zariaďovať miestnosti na viaczmyslové terapie - snoezeln, triedu na individuálne špeciálne vzdelávania a ďalšie terapeutické miestnosti.

Svetielko je krásny a pozitívne znejúci názov centra. Má pre Vás hlbší význam? Prečo ste sa rozhodli pre tento názov?

Názov Svetielko priniesla do centra kolegyňa, ktorá bola pri jeho zakladaní. Veľmi nás oslovil, lebo chceme byť práve tým svetielko, pre deti a rodiny, ku ktorým bol osud krutý a priniesť im radosť a nádej  v lepší život.

V internom hlasovaní zamestnancov UniCredit Bank získal Váš projekt najviac hlasov a vďaka tomu ste získali cenu sympatie 5 000 eur. Na čo ju použijete?

Ďakujeme  všetkým, ktorí nám dali svoj hlas, a umožnia nám pomáhať viac. Keďže je potrebné, aby s deťmi pracovali odborne vzdelaní terapeuti, ktorí sa stále vzdelávajú v nových technikách - bude finančná odmena z hlasovania využitá na úhradu odborných certifikovaných školení a na nákup špeciálnych pomôcok na terapie. 

Aké sú vaše sny a plány do budúcna s Centrum Svetielko – ak by ste mali neobmedzené zdroje?

Najkrajšie by bolo, ak by sa nerodili deti s hendikepom. Ale vieme ako to v živote chodí. Veci sa stávajú a my musíme s nimi žiť. Preto, ak to bude možné a budeme môcť rozširovať naše pobočky, radi by sme vytvorili sieť Centier Svetielko po celom Slovensku, aby mohli komplex služieb využívať čo najviac detí, ktoré to potrebujú.