Kurzový lístok

07.12.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7150  26,3630 
USD 1,1000  1,0450 
Úplný kurzový lístok

Kontakty

Kde nás nájdete

telefon_1111_sk.png
(dostupné zo všetkých mobilných sietí),

alebo

UniTel 0800 14 00 14 (zo zahraničia spoplatnené číslo +421 44 547 6870)

Alebo nám napíšte na korešpondečnú adresu: 


UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky

Šancová 1/A
813 33 Bratislava

PhoneTel.: +421 2 4950 1111, -2112, -2113, -3445

Prípadne využite našu novú doručovateľskú službu www.go4.sk

*1111

adresa doručenia (zabezpečuje www.go4.sk)

IČO: 47 251 336
DIČ: 4020423671
IČ DPH: SK7020000427

Bankový kód: 1111 

SWIFT: UNCRSKBX

FATCA (GIIN): 938A8A.00069.BR.703

FATCA MODEL:IGA1 


Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B

Ak potrebujete hotovosť alebo osobne navštíviť pobočku, vyhľadajte si ju v časti Pobočky a bankomaty.

FacebookFanpage UniCredit Bank na Facebooku