Zmena na poste predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Zuzana Ďuďáková a Miroslav Štrokendl

Zuzana Ďuďáková a Miroslav Štrokendl

Miroslav Štrokendl odpovedá na otázky novinárov

Miroslav Štrokendl odpovedá na otázky novinárov

Zuzana Ďuďáková a Miroslav Štrokendl

Zuzana Ďuďáková a Miroslav Štrokendl