Tlačová konferencia: Krehkosť bytia (9.2.2012)

Dražba porcelánových bábik

Dražba porcelánových bábik

Dražba porcelánových bábik

Dražba porcelánových bábik

Dražba porcelánových bábik

Dražba porcelánových bábik

Dražba porcelánových bábik

Dražba porcelánových bábik

Dražba porcelánových bábik

Dražba porcelánových bábik

Dražba porcelánových bábik

Dražba porcelánových bábik