Kurzový lístok

27.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7250  26,3710 
USD 1,1200  1,0650 
Úplný kurzový lístok

O Skupine UniCredit

UNICREDIT – NA PRVÝ POHĽAD

UniCredit je vedúcou európskou bankou s medzinárodnou sieťou zahrnujúcou 50 krajín celého sveta a silnými koreňmi v 17 krajinách predstavujúcou viac než 8 500 pobočiek a 147 000 zamestnancov.

Skupina pôsobí na 17 európskych domácich trhoch v v Azerbajdžane, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku,  Rumunsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Taliansku, Turecku a na Ukrajine. (k 30. septembru 2014).

Dnešný UniCredit je nadnárodnou korporáciou pochádzajúcou z množstva fúzií a akvizícií. Ťaží zo spoločnej odbornosti bánk, ktoré teraz tvoria skupinu, z ktorých niektoré majú dlhú a vynikajúcu tradíciu.

Podnikateľský model skupiny je založený na prístupe ku klientovi, ktorý je stredobodom jej záujmu, uskutočňovanom pobočkovou sieťou, ktorá pôsobí na množstve trhov prostredníctvom svojich hlboko zakorenených miestnych bánk (v Taliansku UniCredit S.p.A. pôsobí tiež ako „miestna banka”). UniCredit sa zameriava na silnú špecializáciu a jasnú segmentáciu, aby plne využila kľúčovú schopnosť lepšie obslúžiť svojich klientov.

Domácnosti a malí podnikatelia/strední podnikatelia tvoria segment klientov Rodina a SME v 17 krajinách, v ktorých skupina pôsobí, neustále sa snažiac obslúžiť svojich klientov novátorskými riešeniami tým, že im ponúka úplnú škálu vysoko kvalitných, spoľahlivých produktov a služieb za konkurencieschopné ceny a tým, že im načúva prostredníctvom stáleho sledovania spokojnosti klientov. Okrem toho, vysoko špecializované skupiny produktov segmentu Rodina a SME sú základom pre podporu našej predajnej siete.

Firemné a investičné bankovníctvo, to je prístup skupiny do najväčšej siete bánk v strednej a východnej Európe, ako aj do pobočiek vo veľkých finančných centrách po celom svete pre firemných klientov s ročným obratom viac než 50 miliónov EUR. Úspešná spolupráca medzi vzťahovými manažérmi skupinovej siete a špecialistami na jej skupiny produktov umožňuje firemnému a investičnému bankovníctvu ponúkať komplexnú škálu riešení na mieru organizovanú v troch skupinách produktov: Financovanie a poradenstvo, Trhy, Leasing.

Privátne bankovníctvo je segment špecializovaný na klientov s aktívami nad 400 tisíc EUR. Vzťahoví manažéri v privátnom bankovníctve poskytujú klientom s vysokým čistým imaním produkty a služby prispôsobené na mieru, ako aj individualizované riešenia, ktoré sa pohybujú od základných bankových produktov ako sú bežné účty a karty po portfóliá cenných papierov, správu majetku, zmocnenstvo a colné listy. 

Skupina optimalizuje vnútorné procesy cez svoje služby útvaru Global Banking Services (GBS), ktorý vytvára špecializáciu, pri zaručení synergií a prevádzkovej dokonalosti. GBS pracuje, aby zabezpečil trvalo udržateľný rast vo všetkých smeroch podnikania a vo všetkých regiónoch pri zameraní sa na dosiahnutie: postavenia klienta do centra diania, kvality služieb, efektívnosti, špecializácie kompetencií, poradenstva v oblasti riadenia.

UniCredit ťaží zo silnej európskej identity, rozsiahlej medzinárodnej prítomnosti a širokej klientskej základne.  Jej strategická pozícia v západnej a východnej Európe poskytuje skupine jeden z najvyšších trhových podielov v regióne.

V posledných rokoch UniCredit upevnila svoju pozíciu v Rakúsku, Nemecku a Taliansku. V tomto regióne, ktorý tvorí jednu z najbohatších nadnárodných oblastí Európy, dosiahla rast organicky aj prostredníctvom akvizícií.

UniCredit má aj osvedčenú históriu úspešnej integrácie miestnych stredoeurópskych a východoeurópskych bánk. Jej trhová pozícia v strednej a východnej Európe dáva miestnym bankám značné konkurenčné výhody vrátane silného povedomia značky, prístupu na zahraničné trhy, zdieľania najlepších praktík a významných úspor dosiahnutých vďaka jej veľkosti.  Okrem toho, diverzifikované portfólio skupiny v tomto regióne umožňuje modulárny rast a zvyšuje prenikanie na trh svojich globálnych centier na vývoj produktov.

Sieť skupiny UniCredit

Azerbajdžan Bosna-Hercegovina Bulharsko
 
 Yapi Kredi Azerbaijan  UniCredit Bank
Banja Luka
 UniCredit Bulbank
Cafar Cabbarli Str. 32/12 Marije Bursac 7 Sveta Nedelya Sq. 7
AZ 1065 Baku
 Kontakt
 (99412) 497 77 95
BH 78000 Banja Luka
 Kontakt
 +387 51 243 295
BG 1000 Sofia
 Kontakt
 +359 2 923 2111
 
   UniCredit Bank  
  Kardinala Stepinca b.b.  
  BH 88000 Mostar
Kontakt
 +387 36 312112 
 
Česká republika Chorvátsko Maďarsko
 
 UniCredit Bank  Zagrebacka banka  UniCredit Bank
Želetavská 1525/1 Paromlinska 2 Szabadság tér 5-6 
140 92 Praha 4
Kontakt
 +420 955 911 111
HR 10000 Zagreb
Kontakt
 +385 1 6305 250
1054 Budapest
Kontakt
 +36 1 269 0812 
Nemecko Rakúsko Poľsko
 
 HypoVereinsbank  UniCredit Bank Austria AG  Bank Pekao
Kardinal-Faulhaber-Straße 1 Schottengasse 6 - 8 Ul. Grzybowska 53/57
80333 München 
Kontakt
 +49 (0)89 378-0
1010 Wien 
Kontakt
 +43 50505 - 0
00950 Warsaw
Kontakt
 +48 42 6838 232
Rumunsko Rusko Slovensko
 
 UniCredit Tiriac Bank  Bank Siberia  UniCredit Bank
Ghetarilor Str. 23-25 11, Pevtsov Str. Šancova 1/A
RO 014106 Bucuresti 1
Kontakt
 +40 21 200 2000
644099 Omsk
Kontakt
 +7(3812) 24-49-19, 28-98-80
81333 Bratislava
Kontakt
 +421 44 547 6870
 
 UniCredit Bank   
  Prechistenskaya emb. 9   
  RF 19034 Moscow
 Kontakt
 +7 495 258 7200 
 
 
 Yapi Kredi Moscow   
  Goncharnaya emb. 2   
  115172 Moscow
Kontakt
 +7 495 2349889 
 
Slovinsko Srbsko Taliansko
 
 UniCredit Bank  UniCredit Bank  UniCredit Bank
Šmartinska cesta 140 Rajiceva 27-29 Via Del Lavoro, 42
SI 1000 Ljubljana
Kontakt
 +386 1 5876 600
RS 11000 Belgrade
Kontakt
 +381 11 3204 500
40127 Bologna
Kontakt
 +39 051 6407285
Turecko Ukrajina  
 
 Yapi Kredi  Ukrsotsbank  
Yapi Kredi Plaza D Blok, Levent 29 Kovpak Street   
TR 34330 Istanbul
Kontakt
 +90 212 339 70 00
UA 03150 Kiev
Kontakt
 +380 44 230 3203 
 
 
 UniCredit Bank   
  D. Galitsky St., 14  
  UA 43016 Lutsk
 Kontakt
 +380 33 2776210