SEPA – koniec prechodného obdobia

Vážení klienti,

31. januára 2016 sa skončilo SEPA dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého mohli banky od svojich klientov preberať platobné príkazy tuzemských platieb aj s číslami účtov v starom formáte (základné číslo účtu/kód banky). Od 1. februára 2016 je potrebné dodržiavať SEPA pravidlá v plnom rozsahu.

Znamená to, že pri obchodnom kontakte s Vašimi partnermi, ako aj na platobných príkazoch je možné používať číslo účtu a čísla účtov Vašich partnerov zo Slovenska a z krajín, ktoré pristúpili k SEPA, iba v medzinárodnom tvare IBANIBAN Vášho účtu je uvedený v hlavičke výpisu z účtu alebo ho získate prostredníctvom IBAN kalkulačky zverejnenej na web časti Užitočné informácie/IBAN Kalkulátor.

Partnerov a Šablóny uložených v internetovom bankovníctve sme pre vás  automaticky prekopírovali do formulára SEPA platby (ak spĺňajú SEPA kritériá) alebo do formulára Cezhraničné (všetky ostatné).  Trvalé príkazy v internetovom bankovníctve sme k 1. februáru 2016 automaticky skonvertovali na SEPA formát.

Číslo účtu v tvare IBAN je už teraz jednoznačným identifikátorom banky v krajinách, ktoré pristúpili k SEPA, a preto od 1. februára 2016 nebude potrebné zadávať kód banky (BIC). Identifikácia banky bude potrebná len pri platbách, ktoré nie sú SEPA. 

Európske spoločenstvo (EÚ) je jednotným priestorom platobných služieb, a preto každá SEPA platba v rámci tohto priestoru (mimo krajín, ktoré sa prihlásili k SEPA, ale nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru: Monako, Švajčiarsko, San Marino) už dnes spĺňa podmienku rovnakej ceny a rýchlosti pripísania na účet príjemcu.

Od 1. februára 2016 je každá SEPA platba navyše vykonaná v rovnakom technickom štandarde, a preto je len jeden formulár na zadávanie SEPA platieb, ktorý musia banky a ich klienti používať. Z tohto dôvodu už banka nepreberá od klientov papierové platobné príkazy tuzemských platieb, t.j. tie kde sú ešte čísla účtov uvedené v tvare BBAN. V internetovom bankovníctve sme zrušili formulár Tuzemské platby a od 1. februára 2016 sú len dva základné formuláre, jeden na zadávanie SEPA platieb v rámci všetkých SEPA krajín vrátane Slovenska a druhý na zadávanie Cezhraničných platieb v cudzích menách resp. mimo SEPA krajín.

Pri platbách v rámci Slovenska budeme aj naďalej podporovať variabilný symbol ako identifikátor platby. Je ho možné zadať do platobných príkazov ako 10 miestny číselný znak samostatne alebo spolu so špecifickým a konštantným symbolom. Alternatívne môžete využívať SEPA referenciu platby tzv. E2E referenciu, pričom platí, že ak zadáte symboly, nemôžete zároveň zadať E2E referenciu a naopak.

V prípade otázok kontaktujte svojho bankára. Všeobecné informácie o SEPA nájdete TU a SEPA príručku elektronického bankovníctva pre firemných klientov v oboch jazykových mutáciách nájdete TU.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky