Podielové fondy

Podielové fondy sú vhodné ako doplnok na lepšiu diverzifikáciu investičného portfólia a zároveň sa môžu stať základným investičným inštrumentom pre dlhodobé úspešné investičné stratégie.

Poskytujeme veľmi rozsiahlu škálu podielových fondov renomovaných medzinárodných správcovských spoločností. V ponuke máme robustné portfólio možnosti výberu veľkej škály stratégií a tried aktív.

Predstavujeme otvorenú architektúru v investovaní – optimálna cesta k výnosom pri minimalizácií rizika.

allianz

bnp-paribas-logo.jpg

ing-investment-management-logo.jpg

franklin-templeton-logo.jpg

Fidelity

pioneer-investments-logo.jpg