Kurzový lístok

27.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7250  26,3710 
USD 1,1200  1,0650 
Úplný kurzový lístok

UniCredit Private banking

Podľa prieskumu prestížneho anglického magazínu Euromoney označili experti z 256 bánk za najlepší práve náš UniCredit Private Banking. Ale tú najvyššiu hodnotu má pre nás vaša osobná skúsenosť. Preto sme hrdí, že špičkovú úroveň našich služieb potvrdzujú nielen odborníci, ale aj vy, naši najnáročnejší klienti.

Práve pre vás sme pripravili slovenský unikát. Jedinú kartu, ktorá sa nedá kúpiť. Karta VISA Infinite stojí na absolútnom vrchole kvalitatívneho rebríčka spoločnosti VISA. Prináša úplne novú úroveň služieb, neporovnateľne vyššiu ako zlatá a platinová karta, pričom je zároveň vstupenkou do prestížneho klubu Infinite. To vám môže ponúknuť len banka s najlepším Private Bankingom v strednej a východnej Európe. Tá naša.

Čo je podstatou Private Banking?

Vzťahy a podmienky na to, aby tieto vzťahy prekvitali. Starostlivé prostredie, ktoré umožňuje našim ľuďom excelovať pri tvorbe riešení pre vás.

Ľudia sú našim najcennejším aktívom. Sú piliermi nášho úspechu.

Profesionáli toho najvyššieho formátu, ktorí konajú v tom najlepšom záujme svojich klientov. Ktorí sa snažia eliminovať ťažkosti, ktoré život prináša; ktorí zjednodušujú to, čo je komplikované.

Private Banking UniCredit Bank je o vás.

O vás ako o človeku; o cieľoch, záujmoch a túžbach, ktoré vás poháňajú. O vašom živote, rodine, a podnikateľských záujmoch – všetko je neoddeliteľne prepojené. To sú veci, ktoré formujú naše myslenie a poskytujú informácie pre naše poradenstvo.
Technická odbornosť, šikovne pretvorená na radu, súčasne so sebou prináša vzájomný vzťah.
Klienti Private Banking UniCredit Bank si budujú vzťah so skutočnými profesionálmi. S niekým, kto vybuduje vzájomné pochopenie, ktoré sa bude časom prehlbovať. Tvorba riešení, nie predaj produktov. Pomoc pri pretváraní túžob na realitu.
Mnoho rokov v bankovníctve, rozsiahle znalosti o finančných trhoch, medzinárodné školiace programy, priateľskosť a empatia, to všetko požadujeme od našich bankárov.
Okrem toho, všetci naši privátni bankári sa môžu spoľahnúť na dôslednú podporu, ktorú im poskytuje skupina UniCredit Group neustále monitorujúca najlepšie investičné príležitosti.
Možno sa to zdá byť jednoduché, ale zložitosť spočíva v násobiteľovi: zaistenie toho, že silné, dlhotrvajúce vzťahy sú celopodnikovým fenoménom, nie iba izolovanými výnimkami.

Riešenia

Čo chcete dosiahnuť?
Ciele zvyknú mať viacero tvárí a časom sa menia. Pre každého nášho klienta tvoríme riešenie na základe jeho individuálnych cieľov a požiadaviek. Privátny bankár ponúka okrem odborného poradenstva aj sieť kontaktov, nazývame to networking – umenie spojiť klientov tam, kde je pre nich prospešné a je to v ich záujme a samozrejme s ich súhlasom.