Kurzový lístok

27.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7250  26,3710 
USD 1,1200  1,0650 
Úplný kurzový lístok

Termínovaný vklad

v EUR


Termínovaný vklad je určený podnikateľom. Banka vedie termínované vklady bez možnosti predčasného výberu. Podmienkou založenia termínovaného vkladu je uzavretie písomnej zmluvy a zloženie minimálneho vkladu vo výške:

 podnikatelia 3.300 EUR

Čo Vám termínovaný vklad prinesie?

  • garantovanú úrokovú sadzbu počas celej lehoty viazanosti vkladu
  • možnosť automatického obnovovania vkladu
  • možnosť kapitalizácie úrokov

Lehoty viazanosti
Lehoty viazanosti termínovaných vkladov bez možnosti predčasného výberu:
  • 7, 14, 21 dní
  • 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24 mesiacov

v cudzej mene


Banka otvára devízové termínované vklady podnikateľom vCZK, USD, AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, SEK .

Základný vklad:

Základný vklad pri otvorení je v USD alebo protihodnota v inej voľne zameniteľnej mene:
  • minimálne 3.900 USD

Vklad na účet je jednorazový a ďalší vklad sa môže realizovať v deň splatnosti po uplynutí lehoty viazanosti vkladu.

Klient môže požiadať o výber vkladu alebo jeho čiastky pred ukončením termínu viazanosti, avšak v prípade predčasného výberu je postihnutý stratou časti úroku.

Výška úrokovej sadzby závisí od dĺžky viazanosti vkladu, voľne zameniteľnej meny, výšky vkladu a podmienok devízového trhu.