Kurzový lístok

26.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6930  26,3410 
USD 1,1140  1,0580 
Úplný kurzový lístok

Bonus účet

Založenie Bonus účtu
Navštívte ktorúkoľvek pobočku UniCredit Bank, uzavrite písomnú zmluvu a vložte základný vklad:

  • podnikatelia - základný vklad 165 EUR

Založenie a vedenie Bonus účtu je bez poplatkov.

Vklady na Bonus Účet
Zriaďuje sa v mene EUR a USD.
Peniaze môžete na Bonuse účte vkladať v hotovosti alebo bezhotovostne - prevodom peňazí z účtu vedeného v UniCredit Bank, alebo inej banke.

Výbery z Bonus účtu
Úspory môžete z Bonusu vyberať stanovením sumy, s ktorou chcete disponovať.

Výpovedná lehota
Určíte si ju pri otvorení Bonus účtu a s ohľadom na ňu budú Vaše prostriedky úročené. Vyberte si jednu z výpovedných lehôt: 1, 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov.

Na jeden účet môžete zadať až desať výpovedí na rôzne sumy a lehoty splatnosti.

Príklad
Predpokladajme, že zostatok na Vašom Bonuse účte je 3000 EUR a zvolili ste si trojmesačnú výpovednú lehotu. Ak zadáte prvú výpoveď 1. 5. na 1000 EUR, môžete si dňa 1. 8. vybrať určenú sumu 1000 EUR, ako aj pripísané úroky za predchádzajúce obdobie šiestich mesiacov(Úroky sa pripisujú k 30. 6. a 31. 12. kalendárneho roku). Ak si úroky pri prvom výbere po ich pripísaní ponecháte na účte, budú sa naďalej úročiť spolu s celkovým zostatkom Vášho UniBonusu a môžete ich počas 12 mesiacov odo dňa pripísania kedykoľvek vybrať.

Telefonický kontakt s Vašou bankou
Nemusíte nikam chodiť. Výpovede môžete zadávať, meniť aj rušiť telefonicky, na základe písomnej dohody.

Úročenie Bonusu účtu
Vklady sú úročené progresívne, v závislosti od výpovednej lehoty. Úroky sa pripisujú k 30. 6. a 31. 12. kalendárneho roku.

Vaše peniaze chráni Zákon o ochrane vkladov č. 118/1996 v znení neskorších predpisov.