Cezhraničný prevod – formulár

Ušetrite si čas vyplnením príkazu pre cezhraničný prevod priamo v elektronickom prostredí. Formulár je možné vytlačiť alebo uložiť spolu s obsahom.

Po vyplnení formuláru ho, prosím, vytlačte, podpíšte v zmysle podpisového vzoru v banke a odovzdajte banke v papierovej podobe. Taktiež Vám odporúčame urobiť si fotokópiu pre vlastnú evidenciu.

Šípka Príkaz na úhradu – Cezhraničný prevod – formulár
Šípka Príručka na vyplňovanie prevodného príkazu na úhradu