Kurzový lístok

27.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7250  26,3710 
USD 1,1200  1,0650 
Úplný kurzový lístok

SEPA platobné služby

Bezhotovostné platby môže klient /majiteľ bežného účtu alebo osoba ním poverená v podpisovom vzore/ realizovať na základe prevodných príkazov v domácej aj cudzej mene (platby v rámci Banky)

Formy prevodných príkazov

 • Príkaz na úhradu - bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov z účtu platiteľa na účet príjemcu platby
  • Jednorazový príkaz na úhradu (jednoduchý, hromadný) - platba sa realizuje iba raz, bez opakovania
   • Štandardná platba - peňažné prostriedky sú na účet príjemcu pripísané najneskôr v nasledujúci bankový pracovný deň po ich odpísaní z účtu platiteľa (D+1 – platba do inej banky; D+0 – platba v rámci Banky),
   • Rýchla platba - peňažné prostriedky sú na účet príjemcu pripísané v ten istý bankový pracovný deň ako boli odpísané z účtu platiteľa (D+0; Upozornenie: rýchla platba je spoplatnená vyšším poplatkom – v zmysle platného cenníka)
  • Trvalý príkaz na úhradu - opakujúca sa platba pre toho istého príjemcu, splatná v určenom termíne
   • Trvalý príkaz na úhradu fixne stanovenej sumy - peňažné prostriedky sú z účtu platiteľa uhrádzané v pravidelných intervaloch pričom suma platby je stále rovnaká
   • Trvalý príkaz na prevod zostatku účtu nad stanovený limit - peňažné prostriedky sú z účtu platiteľa uhrádzané v pravidelných intervaloch pričom suma platby sa mení v závislosti od zostatku na účte a stanoveného limitu

   Výhody trvalých príkazov:

   • nižšie poplatky za vykonanie platby
   • úspora času – postačuje jednorazové zadanie príkazu; termíny a detaily platby sú v bankovom systéme evidované a vykonávané automaticky
 • Súhlas s inkasom - súhlas majiteľa účtu s uhradením opakujúcich sa platieb prostredníctvom inkasa, ktorých výška nemusí byť rovnaká. Pri zadávaní súhlasu s inkasom majiteľ účtu určí príjemcu platby a môže stanoviť aj maximálnu výšku povoleného inkasa zadaním limitu. Túto službu je možné využiť pre platby za telekomunikačné poplatky (T-Com, Orange, T-Mobile), spotrebu elektrickej energie (ZSE, SSE) a SIPO.

  Výhody platby inkasom:

  • nižšie poplatky za vykonanie platby
  • úspora času – postačuje jednorazové zadanie súhlasu s inkasom; platbu iniciuje príjemca a je vykonávaná automaticky
 • Príkaz na inkaso - výzva (žiadosť) na zaslanie bezhotovostného prevodu z účtu platiteľa na účet príjemcu platby formou inkasa. Platba inkasom sa vykoná iba v prípade, ak platiteľ dal súhlas s inkasom a v čase inkasovania má na účte dodatok peňažných prostriedkov.

Predkladanie prevodných príkazov

Prevodný príkaz môže klient v Banke predložiť:

 • osobne - na ktorejkoľvek pobočke Banky na Bankou schválenom formulári
 • elektronicky - prostredníctvom elektronického bankovníctva vrátane S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
 • telefonicky - prostredníctvom služby UniTel

  Výhody elektronického bankovníctva:

  • nižšie poplatky za vykonanie platby
  • dlhšie lehoty na predkladanie prevodných príkazov
  • úspora času – nie je potrebné chodiť do Banky, rýchlejší prístup k informáciám

   

Náležitosti prevodných príkazov

 • povinné:
  • číslo účtu platiteľa
  • číslo účtu a kód banky príjemcu
  • suma a mena platby
  • dátum splatnosti
  • podpis príkazcu v zmysle podpisového vzoru k účtu
 • nepovinné:
  • symboly (variabilný, konštantný, špecifický)
  • detaily platby (správa pre príjemcu platby)

 Lehoty predkladania prevodných príkazov

 Poplatky