Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Cenník a sadzby

SWIFT: UNCRSKBX
Kód banky: 1111

Kontakty

Technická podpora:
+421 2 5060 2525
eb.sk@unicredit.eu

Prevádzková doba:
Po - Pi 7:00 – 18:00

 

Businessnet professional

BusinessNet Professional je produkt určený pre firemných klientov a pre podnikateľov, ktorý vášmu podnikaniu prinesie moderné služby v bezpečnom prostredí internetového bankovníctva. Vytvorili sme ho s cieľom uspokojiť náročné potreby klientov. Na obsluhu účtov postačí prístup na internet, internetový prehliadač a nezávislý bezpečnostný kód.

Hlavné výhody produktu BusinessNet Professional

 • možnosť prístupu odkiaľkoľvek bez potreby pevnej softwarovej inštalácie
 • možnosť neobmedzenej spolupráce a zdieľania dát medzi užívateľmi bez ohľadu na ich geografickú polohu
 • on-line informácie o pripojených účtoch

Okrem základných funkcií ponúka aj pokročilejšie funkcie, napríklad:

 • Cash Management umožňuje zisťovať súhrnné zostatky na účtoch s možnosťou prepočtu do zvolenej meny.
 • Trade Finance podporuje zadávanie bankových záruk, dokumentárnych inkás a dokumentárnych akreditívov.

BusinessNet Connect

BusinessNet Connect je doplnková služba k BusinessNet Professional, ktorá umožňuje automatický prenos súborov medzi systémom firmy a systémom banky. Konkrétne ponúkame možnosť:

 • Sťahovať denné elektronické výpisy (formát MT940).
 • Sťahovať elektronické výpisy s pohybmi v rámci dňa (formát MT942).
 • Sťahovať súbory s informáciami o aktuálnych zostatkoch na účtoch (formát CSV).
 • Nahrať súbory s domácimi, zahraničnými a SEPA platobnými príkazmi (SEPA platba a inkaso).

Medzinárodný užívateľ – International user

BusinessNet Professional ponúka službu Medzinárodný užívateľ. Prostredníctvom spoločného prístupu tak môžete ovládať účty viacerých spoločností vedených v bankách skupiny UniCredit v zahraničí. Zároveň môžete využívať jednotný spôsob podpisovania pre všetky transakcie. Služba poskytuje jednoduché „prepínanie“ medzi jednotlivými krajinami bez nutnosti odhlásenia a opätovného prihlásenia.

BusinessNet professional

Prehľad funkcionalít BusinessNet Professional:

 • zriaďovanie tuzemských platobných príkazov (štandardné, zrýchlené platby, výzvy na inkaso, prevody medzi účtami sprístupnenými užívateľom, trvalé príkazy na úhradu, súhlas na inkaso)
 • zriaďovanie zahraničných platobných príkazov (štandardná a urgentná platba, europlatba, konverzie, prevody medzi účtami sprístupnenými užívateľom, trvalé príkazy na úhradu)
 • aktuálne zostatky na účtoch s možnosťou ich sčítavania
 • história transakcií
 • možnosť sprístupnenia účtov patriacich viacerým ekonomickým subjektom (klientom) jednému užívateľovi s vysokým užívateľským komfortom
 • možnosť nastavenia štruktúrovaných podpisových oprávnení (vrátane využitia transakčných limitov) na úrovni účtu
 • vysoká variabilita nastavení užívateľských práv na úrovni účtu
 • možnosť vytvárať a zdieľať s ostatnými užívateľmi šablóny platobných príkazov a databázy obchodných partnerov
 • široká možnosť nastavení služby – obľúbené stránky, nastavenia preferovaného účtu atď.
 • možnosť zasielania správ medzi bankou a užívateľom
 • archív príkazov -– zoznam autorizovaných (podpísaných) transakcií predaných banke na spracovanie
 • informácie o platobných kartách
 • informácie o podielových fondoch
 • načítanie tuzemských a zahraničných platobných príkazov zo súboru vytvoreného účtovným systémom a ich pohodlné spracovanie
 • výpisy z účtov vedených v UniCredit Bank s možnosťou exportu do účtovníctva
 • výpisy z účtov vedených v iných bankách, doručených prostredníctvom MT940, MT942 s možnosťou exportu do účtovníctva
 • funkcia Cash Management – prehľad konečných zostatkov na účtoch vedených v banke a konečných zostatkov na účtoch vedených v iných bankách s možnosťou sčítavania zostatkov

Odporúčané technické parametre:

 • Operačné systémy: MS Windows XP, Vista, 7, Mac OS X a vyššie, *Android 1.x.x a vyššie, iOS, RIM, Symbian
 • Internetové prehliadače: MS Internet Explorer 7.0 a vyššie, Mozilla Firefox 3.0 a vyššie, Google Chrome 4.0 a vyššie, Safari 3.0 a vyššie, *nativný prehliadač systému Android*, iOS, Symbian, Opera Mini / Mobile
 • Ostatne: Adobe Acrobat Reader 6.0 a vyššie

*Pre optimalizované zobrazenie v mobilnom telefóne