Kurzový lístok

26.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6930  26,3410 
USD 1,1140  1,0580 
Úplný kurzový lístok

Bežné účty

sú prostriedkom na realizovanie platobného a zúčtovacieho styku. Otvorenie a vedenie týchto účtov - v banke je podmienkou na poskytovanie väčšiny ďalších služieb podnikateľom.

 • umožňuje klientom - podnikateľom - priebežne, bez časového obmedzenia, vkladať a vyberať peňažné prostriedky,
 • banka vedie účty v eurách (ďalej EUR) a v cudzích menách (ďalej aj CM): CZK, USD, AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, SEK
 • základný vklad na účte je 30 EUR / 40 USD, príp. ekvivalent v inej mene, 
 • minimálny zostatok 30 EUR / 40 USD, príp. ekvivalent v inej mene, 
 • vykonávanie bankových operácií s prostriedkami na účte a ich úročenie sa začína dňom zaúčtovania prostriedkov na účet a končí dňom, ktorý predchádza ich výberu,
 • kreditné úroky sa vypočítajú z denných zostatkov a pripisujú sa na účet na konci mesiaca.

 

Výhody súvisiace s využívaním bežného účtu

 • banka poskytuje celú škálu nástrojov platobného styku - tuzemského i zahraničného, hotovostného i bezhotovostného,
 • riadenie peňažných tokov klientmi - jednorazovými alebo opakujúcimi sa prevodmi dočasne voľných finančných prostriedkov s cieľom ich optimálneho využitia:
  • na vyššie úročený účet termínovaného vkladu v tej istej mene rezerváciou a vinkuláciou prostriedkov na účte
 • možnosť získania kontokorentného úveru v EUR (úverového rámca) na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov pri splnení obchodných podmienok stanovených bankou,
 • možnosti informovania sa o stave a pohyboch na účte:
  • klasicky - výpisom z účtu, periodicitu vyhotovovania a spôsob doručovania výpisov dohodne s klientom pracovník banky v Zmluve o účte
  • diaľkovým prenosom dát využívaním služieb elektronického bankovníctva prostredníctvom InternetBankingu, TeleBankingu, EmailBankingu,
 • iné možnosti v súvislosti s používaním bežného účtu:
  • otvorenie účtu sociálneho resp. rezervného fondu používanie domácich a medzinárodných platobných kariet
  • hotovostné vklady prostredníctvom nočného trezoru