START

Ste začínajúca firma alebo podnikateľ hľadajúci pohodlný balík služieb?

 

START

KONTO START je ideálny balík služieb určený pre firmy a podnikateľov, ktorí svoje podnikanie začínajú a pre klientov, ktorí preferujú komfort za nízku cenu.

Rezervujte si stretnutie

Služby v cene balíkov START
Poplatky za vedenie balíkov
Mesačný poplatok pre začínajúce podnikateľské subjekty *
0 €
Štandardný mesačný poplatok 4,50 €
Mesačný poplatok pri aktívnom využívaní účtu 2,00 €
Podmienky aktívneho využívania účtu Priemerný mesačný kreditný zostatok na balíkovom účte
nad 10 000 EUR
Bežné účty
Vedenie bežného účtu v EUR
Vedenie bežného účtu v cudzej mene -
Maximálny počet bežných účtov v cudzej mene -
Elektronický výpis z bežného účtu
(e-mailom alebo cez elektronické bankovníctvo)
Kreditná úroková sadzba (p.a.) 0.01%
Platby
Počet prijatých a odoslaných SEPA úhrad a platieb SEPA inkasom cez elektronické bankovníctvo v rámci balíka služieb 30
Vklady a výbery hotovosti (majiteľom účtu) na obchodnom mieste
Vklad v hotovosti na účet -
Výber hotovosti z účtu -
Platobné karty
Elektronická medzinárodná debetná karta Elektronická medzinárodná debetná karta
Embosovaná debetná karta k bežnému účtu -
Zlatá embosovaná debetná karta MasterCard Business Gold alebo VISA Gold  -
Maximálny počet debetných kariet v balíku služieb 1
Výber z bankomatov UniCredit Group v SR alebo v zahraničí NEOBMEDZENE
Výber z bankomatov iných bánk v SR -
Elektronické bankovníctvo
BusinessNet Professional ✔ (**)
Smart Banking
Pridelenie SMS kódu alebo Smart kľúča
Notifikácie transakcií debetnými kartami 100
Kontokorentný úver
Poplatok za poskytnutie kontokorentného úveru - zdarma -
Poplatok za vedenie úverového limitu - zdarma -

Uvedené produkty a služby sú poskytované k balíkom služieb. Platné k 01.11.2014
Produkty/služby označené "✔" sú zahrnuté v balíku služieb.
Produkty/služby označené " - " nie sú zahrnuté v balíku služieb a sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka bankových služieb pre podnikateľov.
* Ak bude konto START založené do 12 mesiacov od vzniku nového podnikateľského subjektu (tzv. start-up), je vedenie konta START nasledujúcich 12 mesiacov bez poplatku
** V balíku služieb START bude produkt elektronického bankovníctva BusinessNet Professional zahrnutý od 1.1.2015, dovtedy BusinessNet.

Späť na Balíky služieb