Účty a balíky

BIZNIS KONTO je balík služieb, ktorý je navrhnutý tak, aby zohľadnil potreby podnikateľov a spoločností vo všetkých fázach ich podnikania. Stačí si len vybrať balík služieb podľa svojich požiadaviek a očakávaní.

Ste renomovaná spoločnosť alebo začínajúci podnikateľ? U nás si vyberie každý.

 


 Pečiatka Biznis Konto
START

Ideálne konto pre živnostníkov 
a malé firmy

Viac

Biznis Konto
MASTER

Optimálne služby za rozumnú cenu


Viac

Biznis Konto
GOLD

Neobmedzený počet transakcií
a výberov z bankomatov v SR

Viac

Konto
PROFESIA Plus

Ideálne konto pre slobodné povolania


Viac

Poplatky za vedenie balíkov
Mesačný poplatok pre začínajúce podnikateľské subjekty *
0 € -
- -
Štandardný mesačný poplatok 4,50 € 11,11 € 22,22 € 6,00 €
Mesačný poplatok pri aktívnom využívaní účtu 2,00 € 5,00 € 10,00 € 0,00 €
Podmienky aktívneho využívania účtu Priemerný mesačný kreditný zostatok na balíkovom účte nad 10 000 EUR Priemerný mesačný kreditný zostatok na balíkovom účte nad 15 000 EUR Priemerný mesačný kreditný zostatok na balíkovom účte nad 30 000 EUR Priemerný mesačný kreditný zostatok na balíkovom účte nad 6 000 EUR alebo otvorenie účtu Notárska úschova
Bežné účty
Vedenie bežného účtu v EUR
Vedenie bežného účtu v cudzej mene -
Maximálny počet bežných účtov v cudzej mene - 3 5 1
Elektronický výpis z bežného účtu
(e-mailom alebo cez elektronické bankovníctvo)
Kreditná úroková sadzba (p.a.) 0.01% 0.01% 0.01% 0.20%
Platby
Počet prijatých a odoslaných SEPA úhrad a platieb SEPA inkasom cez elektronické bankovníctvo v rámci balíka služieb 30 60 NEOBMEDZENE 20
Vklady a výbery hotovosti (majiteľom účtu) na obchodnom mieste
Vklad v hotovosti na účet - 3 10 NEOBMEDZENE
Výber hotovosti z účtu - - 5 -
Platobné karty
Debetná karta k bežnému účtu
Zlatá embosovaná debetná karta MasterCard Business Gold alebo VISA Gold  - - ✔(**)
Maximálny počet debetných kariet v balíku služieb 1 2 3 1
Výber z bankomatov UniCredit Group v SR alebo v zahraničí NEOBMEDZENE NEOBMEDZENE NEOBMEDZENE NEOBMEDZENE
Výber z bankomatov iných bánk v SR - 2 NEOBMEDZENE 3
Elektronické bankovníctvo
BusinessNet Professional ✔(***)
Smart Banking
Pridelenie SMS kódu alebo Smart kľúča
Notifikácie transakcií debetnými kartami 100 100 100 100
Kontokorentný úver
Poplatok za poskytnutie kontokorentného úveru - zdarma - -
Poplatok za vedenie úverového limitu - zdarma - - -

Uvedené produkty a služby sú poskytované k balíkom služieb. Platné k 01.11.2014
Produkty/služby označené "✔" sú zahrnuté v balíku služieb.
Produkty/služby označené " - " nie sú zahrnuté v balíku služieb a sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka bankových služieb pre podnikateľov.
* Ak bude konto START založené do 12 mesiacov od vzniku nového podnikateľského subjektu (tzv. start-up), je vedenie konta START nasledujúcich 12 mesiacov bez poplatku.
** Zlatá debetná karta je iba pre klientov s profesiou: notár, advokát, stomatológ, lekár, exekútor, insolvenčný správca, lekárnik, veterinár, daňový poradca a audítor.
*** V balíku služieb  START bude produkt elektronického bankovníctva BusinessNet Professional zahrnutý od 1.1.2015, dovtedy BusinessNet.