Predplatená firemná platobná karta

Predplatená firemná platobná karta.jpg

Typ karty: Elektronická medzinárodná predplatená platobná karta
Doba platnosti: 3 roky s automatickou obnovou karty
Komu je určená: Podnikatelia a firmy
Použitie:

na celom svete :      

 • výber hotovosti v bankomatoch a pobočkách bánk
 • bezkontaktné bezhotovostné platby (PayPass) za tovar alebo služby prostredníctvom bezkontaktných POS terminálov
 • bezhotovostné platby za tovar alebo služby prostredníctvom POS terminálov
 • MO/TO transakcie (telefonické a faxové objednávky)
 • E- Commerce – transakcie cez internet (prostredníctvom CVV kódu na zadnej strane karty)
 • úhrada faktúr a dobíjanie kreditu mobilného telefónu (Orange, Telekom, O2)
Podmienky vydania:
 • predplatená firemná karta sa vydáva na základe Rámcovej zmluvy uzatvorenej medzi bankou a podnikateľským subjektom
 • vek držiteľa karty min. 15 rokov
 • povinný minimálny zostatok – 5 EUR
 • prvotné povinné minimálne dobitie 20 EUR realizované prevodom alebo vkladom v hotovosti na účet 7975257/1111 s uvedením variabilného symbolu, t.j. posledných 10 číslic z čísla karty
 • dobitie karty je povinné minimálne 1x ročne
 • karta je vydávaná iba na meno podnikateľského subjektu
Denné limity:
 • Odporúčaná výška bezhotovostného denného limitu max. 1.650,- EUR,
 • odporúčaná výška denného limitu na výber hotovosti max. 1.200,- EUR
Doplnkové služby:
 • Zmena PIN kódu cez bankomat
 • SMS/e-mail notifikácia o transakciách (informácie o dátume a čase transakcií a disponibilnom zostatku na kartovom účte)
 • BusinesNet/BusinessNet Professional – informácie o kreditnej karte prostredníctvom elektronického bankovníctva
Benefity zmena držiteľa karty bez nutnosti vydania novej karty
Poplatky: podľa aktuálneho cenníka
Obchodné podmienky:
Obchodné podmienky na vydávanie a používanie debetných kariet