Kurzový lístok

24.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Bezpečné používanie platobných kariet

MOŽNO VIEM AKO BEZPEČNE POUŽÍVAŤ SVOJU KARTU

AKO SA CHRÁNIŤ PRED ZNEUŽITÍM A POŠKODENÍM KARTY

Platobná karta je kľúčom k vašim peniazom, preto je pri jej používaní veľmi dôležité starostlivo a dôsledne dodržiavať niekoľko zásad. Predídete tak jej poškodeniu a prípadnému zneužitiu.

 • S platobnou kartou zaobchádzajte rovnako obozretne ako s hotovosťou.
 • Kartu ihneď po prevzatí v banke podpíšte na podpisovom prúžku na zadnej strane. Nepokúšajte sa podpis gumovať ani inak meniť či obnoviť.
 • Dobre si zapamätajte svoj PIN kód. Ak ho zabudnete, požiadajte banku o jeho opätovné vytlačenie. Neoznamujte PIN kód iným osobám ani rodinným príslušníkom, polícii či pracovníkom banky, nezapisujte si ho na platobnú kartu.
 • Ak si PIN poznačíte, nenoste tento zápis na rovnakom mieste ako kartu.
 • V prípade, že vám bankomat nevydá celú požadovanú sumu bez zobrazenia upozornenia na displeji bankomatu, odporúčame vám, aby ste od bankomatu neodišli a zavolali políciu. V tomto prípade je podozrenie, že podávač bankoviek bol upravený za účelom zadržania hotovosti neoprávnenou osobou.
 • V UniCredit Bank máte možnosť zmeniť si PIN priamo cez bankomat.
 • Pri zadávaní PIN vždy dbajte na to, aby ho neodpozorovala iná osoba, prípadne zariadenie. Odporúčame kryť klávesnicu rukou, peňaženkou a pod.
 • Pri platbách na POS termináloch sa snažte nespustiť svoju kartu z dohľadu a nepodpisujte neúplné predajné doklady.
 • Taktiež si skontrolujte, či vám bola vrátená karta s vaším menom.
 • Pri každom použití platobnej karty si vyžiadajte predajný doklad.
 • Chráňte kartu pred mechanickým poškodením a magnetickým poľom. Karta nemôže byť uložená v blízkosti spotrebičov, ktoré produkujú elektromagnetické žiarenie, ako sú televízor, rádioprijímač, videorekordér, počítač, mikrovlnná rúra a pod.
 • Pravidelne kontrolujte platby a výbery uskutočnené platobnou kartou na svojom výpise z účtu. Uskutočnené transakcie si môžete skontrolovať aj prostredníctvom SMS a e-mail notifikácie alebo Online Bankingu. Pri zúčtovaní sumy, ktorá je podľa vášho názoru nesprávna, kontaktujte banku, ktorá vám platobnú kartu vydala.

PLATBY CEZ INTERNET

Pri objednávaní tovarov alebo služieb prostredníctvom internetu sa riaďte nasledovnými zásadami:

 • Ak platíte kartou, vždy si skontrolujte, či sú údaje o vašej platobnej karte prenášané bezpečne (SSL alebo SET protokol). Bezpečnostné prvky sú: označenie internetovej adresy ako „https“ a zámok na pravom spodnom okraji web browsera.
 • Znakom dôveryhodného obchodníka je označenie web stránky nasledovnými logami: • Na web stránky s uvedenými logami nemá k údajom o platobnej karte* prístup ani obchodník a nemôže dôjsť k ich zneužitiu.
 • Nedôverujte obchodníkovi na internete, ak od vás požaduje zadanie PIN čísla, prípadne iné dôverné informácie o vašom účte. O takomto obchodníkovi informujte banku, ktorá vám kartu vydala.
 • Pred potvrdením platby kartou si vždy dôkladne prečítajte obchodné podmienky. Zaznamenajte si e-mailovú adresu pre prípad stornovania objednávky. Vytlačte si kópiu objednávky pre potrebu reklamácie tovaru. Vždy si dajte obchodníkom potvrdiť prijatie vašej objednávky.

* Číslo PK, platnosť karty, SVC2/CVV2 – 3-ciferné číslo na zadnej strane karty vedľa podpisového prúžku, ktoré sa zadáva pri overovaní on-line transakcie

ČO ROBIŤ V PRÍPADE STRATY ALEBO KRÁDEŽE KARTY

V prípade straty alebo krádeže platobnej karty je nevyhnutné okamžite kartu zablokovať. Môžete tak urobiť telefonicky (24 hodín denne) v Autorizačnom centre First Data Slovakia, a. s., na telefónnom čísle 02/68 28 57 77, resp. faxom na čísle 02/62 41 28 55, alebo telefonicky v call centre UniCredit Bank UniTel 0800 180 180 (v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00), zo zahraničia +421 44 547 68 70. Po zablokovaní karty priamo vo First Data Slovakia, a. s., oznámte túto skutočnosť aj v pobočke banky, ktorá vedie váš účet.

STRÁŽIME BEZPEČNOSŤ VAŠEJ PLATOBNEJ KARTY

UniCredit Bank monitoruje všetky transakcie zrealizované vašou platobnou kartou. Zvyšuje sa tým šanca na odhalenie zneužitia vašej platobnej karty. Môže sa stať, že v záujme predísť zneužitiu vašej karty vám zavolá bankový pracovník, aby si overil konkrétnu kartovú transakciu.

Pri výberoch z bankomatu v zahraničí opakovaných v krátkej dobe za sebou budú takéto transakcie vyhodnotené ako podozrivé, v dôsledku čoho môže byť vaša karta dočasne zablokovaná.