Kurzový lístok

28.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7090  26,3570 
USD 1,1190  1,0640 
Úplný kurzový lístok

Uniprofit

Vývoj emisie

Označenie:UniProfit
Mena:EUR
Deň emisie:01.12.2005
Deň splatnosti:01.12.2010
Podkladove aktívum - PA:

Akciový Index - Dow Jones EUROSTOXX50

Referenčná hodnota PA EUROSTOXX 500 :

hodnota Indexu Dow Jon EUROSTOXX50 k dátumu 01.12.2005

Hodnota PA/HPA:

Hodnota Indexu Dow Jones EUROSTOXX50 zistená ku dňu pozorovania.

Dni pozorovania :
  • 2006: 01.01.2006, 01.02.2006, 01.03.2006, 01.04.2006, 01.05.2006, 01.06.2006, 01.07.2006, 01.08.2006, 01.09.2006, 01.10.2006, 01.11.2006, 01.12.2006
  • 2007: 01.02.2007, 01.04.2007, 01.06.2007, 01.08.2007, 01.10.2007, 01.12.2007
  • 2008: 01.03.2008, 01.06.2008, 01.09.2008, 01.12.2008
  • 2009: 01.06.2009, 01.12.2009
  • 2010: 01.06.2010, 24.11.2010


Ak deň pozorovania pripadne na deň v ktorý nie jecena podkladového aktíva zverejnená, resp. nie je prístupná, cena sa určí podľa nasledujúcej konvencie: za relevantnú sa bude považovať prvá nasledujúca prístupná cena v prípade, že táto cena je platná pre deň v referenčnom mesiaci. V opačnom prípade sa za relevantnú považuje posledná prístupná cena v referenčnom mesiaci.

Priemerná hodnota PA - EUROSTOXX 501:Je aritmetický priemer hodnoty PA zistených v dňoch pozorovania.
Zhodnotenie PA-ZPA:

Zhodnotenie podkladového aktíva sa vypočíta percentuálna zmena priemernej hodnoty PA oproti referenčnej hodnote PA.

Z PA = ( (EUROSTOXX50 1 - EUROSTOXX50 0 ) : EUROSTOXX50 0 ) * 100

Celkový
výnos - I C   :

Celkový výnos je určený ako 100%-ný podiel na priemernom výnose PA. Ak priemerný výnos PA dosiahne za dobu viazanosti vkladu od 01.12.2005 do 01.12.2010 zápornú hodnotu, klient nemá nárok na výnos.

I C =100%* ( (EUROSTOXX50 1 - EUROSTOXX50 0 ) : EUROSTOXX50 0 )


Vývoj celkového výnosu pre UniProfit:

UniProfit

Tabuľka zobrazuje priebežný vývoj výnosu produktu UniProfit
HODNOTA INDEXU EUROSTOXX50 K 01.12.2005: 3 501,54

Dátum:Hodnota indexu:Priemerná hodnota indexu:Zhodnotenie podkladového aktíva Z PAPriebežný výnos klienta:
0102.01.20063604,333604,332.94 %2.94 %
0201.02.20063728,343666,344,71 %4,71 %
0301.03.20063806,033712,906,04 %6,04 %
0403.04.20063878,643754,347,22 %7,22 %
0502.05.20063862,243775,927,84 %7,84 %
0601.06.20063648,333754,657,23 %7,23 %
0703.07.20063662,923741,556,85 %6,85 %
0801.08.20063640,603728,936,49 %6,49 %
0901.09.20063820,893739,156,79 %6,79 %
1002.10.20063892,483754,487,22 %7,22 %
1101.11.20064014,343778,107,90 %7,90 %
1201.12.20063932,093790,948,26%8,26%
1301.02.20074211,323823,279,19 %9,19 %
1402.04.20074189,553849,449,94%9,94%
1501.06.20074556,973896,6011,28%11,28%
1601.08.20074237,053917,8811,89%11,89%
1701.10.20074409,653946,8112,72%12,72%
1803.12.20074371,673970,4113,39%13,39%
1903.03.20083675,513954,8912,95%12,95%
2002.06.20083720,503943,1712,61%12,61%
2101.09.20083364,403915,6111,83%11,83%
2201.12.20082288,393841,659,71%9,71%
2301.06.20092537,353784,948,09%8,09%
2401.12.20092871,753746,897,01%7,01%
2501.06.20102606,583701,285,70%5,70%
2624.11.20102758,023665,004,67%4,67%

Konečný celkový výnos UniProfit bude známy až k poslednému dátumu sledovania (24.11.2010) vývoja hodnoty podkladového aktíva.