Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Vývoj emisie

Označenie:SafeProfit
Mena:EUR
Minimálny vklad:500 EUR
Vstupný poplatok pre klienta:0%
Garancia istiny:100%
Upisovacie obdobie:odo dňa vloženia vkladu do 3. 5. 2009 vrátane. Zakúpenie produktu je možné do 30. 4. 2009
Obdobie viazanosti vkladu:3 roky a 5 dní (od 4. 5. 2009 do 9. 5. 2012 vrátane)
Zriadenie vkladu:Vklad vkladá klient na účet v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom, s pripísaním na účet najneskôr do 16,00 hod. dňa 30. 4. 2009
Podkladové aktívum - PA:Akciové indexy: DJ EURO Stoxx 50, S&P 500 a S&P/ASX 200
Výnos za obdobie viazanosti vkladu:Výnos z vkladu je podmienený vývojom hodnoty podkladového aktíva. Klient získava 70% zo zhodnotenia vypočítaného porovnaním priemernej hodnoty a východiskovej hodnoty produktu. Priemerné zhodnotenie sa vypočíta aritmetickým priemerom hodnôt indexov v jednotlivých, vopred definovaných 24 dňoch pozorovaní a porovnaním k počiatočnej hodnote indexov. Základná východisková hodnota produktu bude stanovená spriemerovaním ôsmich pozorovaní v čase od 5. 6. 2009 do 11. 9. 2009.
Dni pozorovania:Rok 2010 : 31. 5. 2010, 30. 6. 2010, 30. 7. 2010, 30. 8. 2010, 30. 9. 2010, 1. 11. 2010, 30. 11. 2010, 30. 12. 2010. Rok 2011 : 31. 1. 2011, 28. 2. 2011, 30. 3. 2011, 2. 5. 2011, 30. 5. 2011, 30. 6. 2011, 1. 8. 2011, 30. 8. 2011, 30. 9. 2011, 1. 11. 2011, 30. 11. 2011, 30. 12. 2011. Rok 2012 : 30. 1. 2012, 29. 2. 2012, 30. 3. 2012, 30. 4. 2012.
Oprávnenosť výnosu:Klientovi patrí výnos z vkladu za obdobie viazanosti len z vkladu, ktorý bude banke k dispozícii nepretržite počas celého obdobia viazanosti.

Počiatočné hodnoty indexu:
POČIATOČNÁ HODNOTA INDEXU D.J. Euro STOXX 50 Index*: 2589,92
POČIATOČNÁ HODNOTA INDEXU S&P 500 Index*: 970,17
POČIATOČNÁ HODNOTA INDEXU S&P/ASX 200 Index*: 4192,45

Meranie Safe Profit


Deň pozo- rovaniaD.J. Euro STOXX 50 IndexS&P 500 IndexS&P/ASX 200 IndexAritmetický priemer pozorovaní D.J. Euro STOXX 50 IndexAritmetický priemer pozorovaní S&P 500 IndexAritmetický priemer pozorovaní S&P/ASX 200 IndexPriemerné zhodnotenie podkladového aktívaPriebežný výnos z vkladu (neanualizovaný)
0131.05.20102610,261089,41 4429,7 2610,26 1089,414429,70       6,24%4,37%
0230.06.20102573,321030,71 4301,50 2591,79 1060,064365,60       4,49%3,14%
0330.07.20102742,141106,60 4493,50 2641,91 1073,914408,23       5,95%4,16%
0430.08.20102616,571048,92  4452,70 2635,57 1067,664419,35       5,74%4,02%
0530.09.2010 2747,901141,20  4582,90           2658,04 1082,374452,06       6,80%4,76%
0601.11.20102836,731184,38 4698,50 2687, 82 1099,374493,13       8,09%5,66%
0730.11.20102650,991180,55 4584,40 2682,56 1110,974506,17       8,52%5,97%
0830.12.20102807,041257,88 4790,40 2698,12 1129,334541,77       9,64%6,75%
0931.01.20112953,631286,12 4753,902726,511146,754565,28    10,79%7,55%