Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Pohľad analytika: akcie vo výpredaji?

Akcie vo výpredaji ?

Nakupuj lacno, predávaj draho

Ekonomická kríza naberá na obrátkach. Americká centrálna banka znížila úroky prakticky na nulu, zatiaľ čo Európska centrálna banka by mohla znížiť úročenie na eurá zo súčasných 2% až na 1% už v polovici tohto roku. To bude znamenať ďalšie znižovanie úrokov na termínovaných vkladoch. Nakoľko úroky v eurozóne budú nastavané najmä vzhľadom na situáciu vo veľkých krajinách ktoré majú tradične nízku infláciu (napr. Nemecko), takéto spoločné úroky na termínovaných vkladoch nemusia pokrývať úroveň vyššej slovenskej inflácie.

Podobne klesajú úroky dlhodobých vkladov, pretože investori v čase zhoršujúcej sa krízy hromadne predávajú rizikovejšie cenné papiere a nakupujú štátne dlhopisy. Namiesto historicky priemerných úrokov okolo 4,5% pri 10-ročných dlhopisoch sú v súčasnosti len na úrovni 3%.

Alternatívou sa stávajú nízke ceny akcií. Existuje viacero signálov, prečo investície do akcií sú zaujímavé zo strednodobého pohľadu.

Graf č. 1: Vývoj cien akcií od roku 1987 (počiatočný bod = 100)Dáta za ASX200 dostupné od júna 1992. Zdroj: Bloomberg, prepočet UniCredit Bank

Ekonomický vývoj a teda aj vývoj podnikových ziskov a z toho prameniaci vývoj cien akcií, vykazuje štatistickú vlastnosť „návratu do normálu“. Znamená to, že zlé obdobie sa strieda s dobrým a teda netrvá večne. Tak ako často v dobrých časoch môžu ľudia zabúdať na to, že sa raz skončia, v zlých časoch môžu byť investori príliš pesimistickí. Jednou zo základných poučiek dobrého investovania je nákup v časoch, kedy sú ceny nízke a nie predražené. Opačná stratégia, investovanie v čase investičnej horúčky, keď každý chce kúpiť to isté môže znamenať skôr riziko straty v niekoľko ročnom horizonte.

Nasledovný prepočet sa bližšie pozerá na obdobie nasledujúce po najväčších poklesov v USA. Po všetkých veľkých poklesoch už za dva roky akcie dosahovali vysoké výnosy v rozmedzí 36% - 67%. Po troch rokoch výnos ostával vysoký medzi 36% - 84%.

Vývoj trhov po najväčších poklesoch akcií v USA ( celkový výnos za nasl. 2-3 roky )
Výnosnosť v USD. Zdroj: prepočet UniCredit Bank

Prečo akcie ?

Štandardné indikátory naznačujú zelenú pre nákup akcií.

  • P/E je najbežnejším pomerovým ukazovateľom, ktorý vyjadruje vzťah medzi cenou akcie a ziskom podniku. Tento indikátor sa zvykne vracať na priemerné hodnoty a jeho nízka úroveň naznačuje lacné akcie. V prípade európskych a austrálskych akcií má nízke hodnoty. Ak upravíme podnikové zisky o vplyv ekonomického cyklu, zdá sa, že akcie by nemuseli byť drahé vzhľadom na objem generovaných ziskov v budúcnosti ani v USA. Nižší P/E pomer zároveň znamenal väčšie priemerné nárasty akcií v budúcnosti.
  • Výnos z dividend vs. výnos štátneho dlhopisu. Akcia prináša dva druhy výnosov. Investor dostáva dividendu ( historicky menšia časť výnosu ) ako aj čaká, že samotná cena akcie bude rásť ( historicky väčšia časť výnosu ). Štátny dlhopis ponúka len jeden výnos a ten by teda mal byť vyšší ako divenda. V súčasnosti však naopak dividendy ponúkajú vyššie výnosy ( 3,5% v USA a vyše 7% v Európe a Austrálii podľa Bloomberg ). To zjednodušene znamená, že buď sú akcie lacné, alebo sú dlhopisy drahé.
  • Volatilita (rozkolísanosť akcií). V prípade, že ceny kolíšu príliš a teda volatilita je vysoká ako je tomu v súčasnosti, zvykne to indikovať tzv. nútené predaje akcií. A teda „nedobrovoľné“ zbavovanie sa akcií kvôli komplikovanej situácii na trhu. To môže vytvárať príležitosť na nákup lacnejších akcií.

Je nemožné presne odhadnúť dno vývoja cien akcií. Je však možno zaujímavé sa pozrieť na posledné prepady akciového trhu ( napr. v USA ). Zameráme sa na roky 1987, 1990 a 2002, kedy akcie poklesli o 20-49% od svojho maxima.


Graf č. 2: Vývoj hodnoty portfólia voči priemeru daného roka ( keď nastal pokles )S&P 500 dáta, výnosnosť v USD. Zdroj: prepočet UniCredit Bank

Predstavme si, že investor si myslí, že dno je blízko, pretože pokles akcií bol značný. Napríklad momentálne je pokles skoro 50% od maxima. Zároveň investor vie, že priemerne trvá pokles akcií niečo vyše roka, zatiaľ čo nárast 4 roky. Keďže samotné dno investor nevie presne načasovať, nakúpi akcie za priemernú hodnotu daného roka. Nevystihne teda samotné dno a tak hodnota tohto portfólia najprv poklesne a akcie ešte padnú o 10-20% na začiatku prvého roka ( viď graf č.2 ). V takomto zjednodušenom prípade by však investor od začiatku druhého roka mal už kladné zhodnotenie. Po troch rokoch by kumulatívne zhodnotenie dosiahlo úroveň 15%-39%.

Rizikom samozrejme je, že sa minulosť nemusí opakovať a v súčasnosti kríza môže trvať oveľa dlhšie. Razantné poklesy úrokov, ako aj veľké balíčky opatrení na rozbeh ekonomiky dodávajú nádej, že recesia nebude veľmi dlhá.

 

Základná poučka investovania je kúpiť, keď sú ceny nízke a predať, keď sú ceny vysoké. Centrálne banky sa snažia pomáhať stimulovať rast a preto sa čaká obdobie nižších úrokov. Je predpoklad, že úročenie termínovaných vkladov bude ďalej klesať. Ceny akcií sú naopak nízke z historického porovnania ako aj v porovnaní s cenami dlhopisov.

 

Ján Tóth
Hlavný ekonóm UniCredit BankTento výhľad bol pripravený UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim súhlasom. Výhľad obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, . Informácie a názory obsiahnuté v tomto výhľade boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, neposkytuje záruku za ich správnosť a úplnosť. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto výhľade. Uvedené informácie sa týkajú minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Vhodnosť a primeranosť týchto informácií pre konkrétne tretie osoby je vždy individuálna a závisí od osobných pomerov tretích osôb. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Tretie osoby musia preto uskutočňovať svoje investičné rozhodnutia nezávisle, bez spoliehania sa na akúkoľvek investičnú radu, odporúčanie, informáciu, ak bola zo strany UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, poskytnutá.