Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Prvá kombinovaná investícia

Čo je Prvá kombinovaná investícia?
Ide o kombináciu bezpečnosti investície do garantovaného vkladu s vyššou výnosnosťou akcií a dlhopisov. Zloženie kombinovaného produktu prináša možnosť dosiahnuť nadštandardný výnos pri minimálnom riziku. Investícia je zložená z dvoch častí: z garantovaného vkladu a investície do podielových fondov.

Garantovaný vklad
Prostredníctvom garantovaného vkladu klient svoje úspory zhodnocuje na základe rastu akcií 50-tich najlepších európskych spoločností, ktoré tvoria akciový index DJ EuroStoxx50. Počas doby trvania investície sa uskutoční 16 meraní hodnoty indexu (1., 2. a 3. rok 4 merania, 4. a 5. rok 2 merania). Z nich sa vypočíta priemerná hodnota indexu a na jej základe je stanovený váš výnos ako rozdiel medzi touto hodnotou a počiatočnou hodnotou indexu. Dosiahnutý výnos získavate v plne výške, pričom maximálny výnos môže dosiahnuť až 40% počas celej doby investície.

Podielový fond Pioneer Funds
  Aktívne riadený dlhopisový fond Pioneer Funds - Euro Strategic Bond, EUR Hedged. Klient investuje v slovenských korunách do európskych firemných a štátnych dlhopisov. Fond ponúka aktívnu správu portfólia dlhopisov. Znamená to, že investičný tím neustále vyhľadáva tie najvýhodnejšie príležitosti, aby na základe momentálnych možností dosiahnutia najvyšších výnosov maximálne zhodnotil vložené prostriedky. Manažér fondu sa zároveň snaží aktívne riadiť a minimalizovať riziká spojené s vývojom na trhu s dlhopismi. Fond je zaistený proti menovému riziku a teda v prípade silnejúcej koruny sa výnos pre klienta v období spätného odkupu neznižuje.

Aké výhody vám prináša Prvá kombinovaná investícia?

 • 100 % garancia investície v časti garantovaný vklad
  UniCredit Bank vám garantuje sumu investovanú v garantovanom vklade v plnej miere. Teda - ak by aj cena akcií klesla, nikdy neprerobíte, pretože dostanete späť 100 % vloženej investície.
 • 100 % participácia na výnose
  Klient sa v plnej miere podieľa na výnose, ktorý Prvá kombinovaná investícia dosiahne, t.j. klient získava plný výnos garantovaného vkladu, až do výšky 40% počas celej doby investície, taktiež plný výnos bez obmedzenia dosiahnutý vo fonde Pioneer.
 • spojenie výhod dvoch unikátnych produktov
  Prvá kombinovaná investícia v sebe spája výhody garantovaného depozitu a dlhopisového fondu, čo umožní dosiahnuť nadštandardný výnos pri nižšom riziku. Prvá kombinovaná investícia je preto vhodnou príležitosťou pre konzervatívnejších klientov alebo pre investorov, ktorí uvažovali nad investovaním do akcií a dlhopisov, ale odradila ich rizikovosť takejto investície.
 • UniCredit Bank za vás preberá menové riziko
  Pri priamych investíciách na európskych akciových a dlhopisových trhoch investor preberá menové riziko, pretože s akciami a dlhopismi sa obchoduje v eurách. Banka toto riziko preberá za vás. Obe časti investície sú zaistené proti pohybu meny, a teda investícia v slovenských korunách je chránená a nestráca pri posilňovaní koruny alebo na kurzových výkyvoch.
 • nízky vstupný poplatok
  Snažíme sa vám v plnej miere uľahčiť vašu investíciu. Preto prinášame výnimočne nízky vstupný poplatok - len 1,5 % z celkovej hodnoty investície. Pri trvaní investície 5 rokov je to teda iba 0,3 % ročne.
 • výhodný minimálny vklad
   Obchodovanie s akciami alebo dlhopismi býva zvyčajne nedostupné aj preto, že potrebujete vysoký vstupný kapitál. Pri Prvej kombinovanej investícii vám však postačí suma už od 663 EUR, aby ste mohli investovať do európskych akcií a dlhopisov. 
 • finančná istota
  Suma vložená do Prvej kombinovanej investície nie je v celom svojom objeme napevno viazaná. V prípade potreby máte prístup k polovici investovanej sumy vloženej do fondu Pioneer, ktorú si môžete kedykoľvek a bez akýchkoľvek sankčných poplatkov vybrať, alebo naopak, aj navýšiť investovanú sumu.