Kurzový lístok

22.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Pioneer investments

Čo je to otvorený podielový fond?

Jednotlivci, spoločnosti či inštitúcie investujú svoje finančné prostriedky spoločne a zveria ich do správy profesionálnemu správcovi - investičnej spoločnosti.

Klientom fondu sú vydávané podielové listy odpovedajúce hodnote ich investícií. Portfólio manažéri fondu investujú zverené finančné prostriedky do kvalitných cenných papierov (napr. akcií, dlhopisov), ktoré majú, podľa ich názoru, predpoklad dlhodobého rastu hodnoty. Získané výnosy vo fonde patria klientom a môžu svoje investície kedykoľvek vybrať a obdržia aktuálnu hodnotu svojej investície.

Prečo sú podielové fondy výhodné?

 • sú vhodným doplnkom pre zaistenie Vašich finančných potrieb pre rôzne dĺžky obdobia
 • môžu Vám ponúknuť výnosy, ktoré sú vyššie ako výnosy u klasických bankových produktov
 • môžu ušetriť Vaše peniaze pred infláciou
 • môžu byť riešením pre dlhé peniaze
 • môžu Vám ponúknuť zaujímavé výnosy a pritom nepotrebujete mať vysoké čiastky pre investície
 • môžu znížiť riziko tým, že rozdelia Vaše peniaze medzi mnoho cenných papierov
 • neuzatvárajú Vaše peniaze pod zámok termínovaného vkladu a môžete bez poplatkov z investície vystúpiť
 • nad dodržiavaním zásad odbornej starostlivosti správy aktív a transparentnosti dozerá Úrad pre finančný trh

Čo musíte ešte vedieť?

 • Je nevyhnuté sa ubezpečiť, že fond, ktorý si vyberiete, odpovedá Vám prijateľnej miere rizika.
 • Ani s odbornou správou podielových fondov nie je možné vylúčiť investičné riziko.
 • Investícia do podielových fondov nie je poistená a nie je garantovaná plná návratnosť pôvodne investovanej čiastky.
 • Je dôležité sa ubezpečiť, že investičná spoločnosť, pre ktorú ste sa rozhodli, je dôveryhodná a má dobré meno.

 

Nemáte zatiaľ dostatok skúseností s investovaním? Užitočné základné informácie o investovaní môžete získať prostredníctvom Brožúry pre investora.

Bližšie informácie o jednotlivých fondoch získate priamo na stránke skupiny Pioneer Investments tu.

Pioneer Funds
Prospekt a manažérske pravidlá
Zjednodušený prospekt
Výročná správa
Polročná správa

Pioneer P.F.
Prospekt a manažérske pravidlá
Zjednodušený prospekt
Výročná správa
Polročná správa

Pioneer S.F.
Prospekt a manažérske pravidlá
Zjednodušený prospekt
Výročná správa
Polročná správa

 

Upozornenie:

Pred tým, ako investujete, oboznámte sa s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami, daňovými dôsledkami a s Prospektom a manažérskymi pravidlami fondov Pioneer Funds, Pioneer PF a Pioneer S.F., kde sú uvedené informácie o rizikách spojených s týmto produktom. Všetky dokumenty je možné získať zdarma na www.unicreditbank.sk, www.pioneerinvestments.sk alebo na pobočkách UniCredit Bank. Majte na pamäti, že predchádzajúca výkonnosť nezaručuje rovnakú výkonnosť v budúcom období. Hodnota investície a príjem z nej môže stúpať i klesať, a plná návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená.