Kurzový lístok

27.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7250  26,3710 
USD 1,1200  1,0650 
Úplný kurzový lístok

Cenné papiere

Sprostredkovanie obchodov s cennými papiermi na účet klienta

UniCredit Bank zastupuje svojich klientov na verejných, príp. neverejných trhoch s cennými papiermi. Ponuka brokerských služieb predstavuje sprostredkovanie investícií do:

 • verejne obchodovateľných cenných papierov (dlhopisy, akcie, atď.) - banka sprostredkováva klientom obchody s cennými papiermi na Burze cenných papierov

Podmienkou realizovania obchodov je podpísanie komisionárskej zmluvy medzi klientom a bankou.

 • štátnych pokladničných poukážok (ďalej ŠPP) - trh pokladničných poukážok organizuje Národná banka Slovenska (NBS).
  Priamy prístup na tento trh majú len banky. Ostatné subjekty (len právnické osoby) môžu obchodovať prostredníctvom svojho agenta (čiže banky). Podmienkou realizovania obchodov so štátnymi pokladničnými poukážkami je podpísanie:
  • trojstrannej zmluvy medzi klientom, NBS a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
  • podpísanie Mandátnej zmluvy medzi klientom a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • štátnych dlhopisov (ďalej ŠD) - prístup na primárny trh majú obchodníci s cennými papiermi a poisťovne. Sekundárny trh so štátnymi dlhopismi organizuje BCPB.
  UniCredit Bank ako obchodník s cennými papiermi sprostredkuje nákup, resp. predaj cenných papierov.
  Podmienkou realizovania obchodov je podpísanie komisionárskej zmluvy medzi klientom a UniCredit Bank.