Sporiaci účet Premium

Založenie účtu

Navštívte ktorúkoľvek pobočku UniCredit Bank a uzavrite písomnú zmluvu. Sporiaci účet Premium si môžete založiť bez potrebného minimálneho základného vkladu. Sporiaci účet Premium je možné zriadiť výhradne k U kontu PREMIUM. Založenie a vedenie Sporiaceho účtu Premium je bez poplatkov. Sporiaci účet Premium je vedený bez výpovednej lehoty.

Vklady na účet

Peniaze môžete na účet vkladať v hotovosti alebo bezhotovostne na ktorejkoľvek pobočke banky - prevodom peňazí z účtu vedeného v UniCredit Bank alebo z inej banky.

Výbery z účtu

Klient má možnosť bezplatne 1x mesačne vybrať alebo presunúť si peňažné prostriedky na svoje U Konto PREMIUM  alebo do inej banky. Každá ďalšia debetná transakcia v rámci mesiaca bude spoplatnená sumou 2,- Eur v zmysle platného cenníka pre občanov.

Úročenie

Sporiaci účet Premium má zvýhodnené pásmové úročenie bez dodatočných podmienok.

  • pásmo pre stanovenie zvýhodnenej úrokovej sadzby sa vzťahuje do sumy zostatku do výšky 5.000,- Eur,
  • nad 5.000,- Eur je úročenie zostatku na účte podľa úrokových sadzieb platných pre U konto PREMIUM

Vklady sú úročené sadzbou aktuálne vyhlásenou UniCredit Bank pre Sporiaci účet Premium. Úroky sa pripisujú mesačne. UniCredit Bank sa zúčastňuje na systéme ochrany vkladov podľa českého zákona č. 21/1992 Sb.,o bankách.

PDF Produktový list - Sporiaci účet Premium