Máte záujem o tento produkt ?

Mám záujem

Užitočné nástroje
a dokumenty
na stiahnutie

Program DUET PLUS

DUET Plus

Nadštandardné zhodnotenie až 4 % p.a. na dvanásťmesačnom termínovanom vklade v kombinácii s investíciou do podielových fondov Pioneer Investments.

  • Istota
  • Dostupnosť
  • Flexibilita


Popis Programu DUET PLUS

Program DUET PLUS je kombináciou zvýhodneného termínovaného vkladu a investície do podielových fondov Pioneer Investments. S programom DUET PLUS získate výnos 2 %, 3% alebo 4 % p.a. na dvanásťmesačnom termínovanom vklade vedenom v EUR a potenciál vyššieho výnosu vďaka investičnej časti.

  • Garantovaný nadštandardný výnos 2 %, 3 % alebo 4% p.a. na dvanásťmesačnom jednorazovom terminovanom vklade v EUR
  • Peniaze investované do podielových fondov Pioneer Investments sú rýchlo k dispozícii
  • Široká ponuka fondov Pioneer Investments s rôznou investičnou stratégiou v mene EUR

Upozornenie:

S investovaním je spojené riziko.Investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Investovanie nesie so sebou množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú uvedené TU. Skôr než sa rozhodnete investovať, oboznámte sa s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami, daňovými dôsledkami a s Prospektom a manažérskymi pravidlami fondov Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F.